Halva Sverige och Finland har övervikt eller fetma

Bild: HBL-ARKIV

Femtioen procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det visar en svensk rapport där det också framgår att skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora.

Dessutom finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga och människor som endast har förgymnasial utbildning, visar den svenska Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2017.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger generaldirektören Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Sett ur ett globalt perspektiv är dock folkhälsan i Sverige god. Dödligheten minskar både i hjärt-kärlsjukdom och i de fyra vanligaste cancerformerna, förutom lungcancer för kvinnor.

Andelen människor som riskkonsumerar alkohol och som röker tobak dagligen minskar också, visar rapporten.

I Finland är siffrorna motsvarande. Två tredjedelar av männen och hälften av kvinnorna har övervikt eller fetma, enligt THL:s senaste undersökning från 2012.

Finländarnas vikt stiger med åldern och når sin kulmen vid pensionsåldern. De som bor utanför städerna och som är lägre utbildade har mera övervikt än högutbildade oc stadsbor, enligt THL.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning