Halva Malawi svälter

Malawi är ett av världens folktätaste land: ungefär 16 miljoner människor bor på knappa 120 kvadratkilometer, som är ungefär en tredjedel av Finlands storlek. Malawisjön tar också upp en stor del av arealen. Bild: Ksf Media

Malawi drabbades av massiva översvämningar i fjol. Nu svälter nästan hälften av befolkningen.– Det är otroligt skrämmande och det överskuggar alla andra problem, säger Mia Seppo, FN:s representant i landet.

I Malawi bor cirka 16 miljoner människor varav 6,5 miljoner lever i akut hungersnöd. Det är fler människor än det bor i Finland och det motsvarar 40 procent av landets befolkning. En av orsakerna till svälten är översvämningarna i början av förra året – nästan 300 personer dog, 230 000 hamnade på flykt inom landet och myndigheterna förklarade en tredjedel av landets yta som katastrofområde.

En annan orsak till svälten är den starka El Niñon, ett väderfenomen som höjt temperaturerna och orsakat torka i hela världen i år. Malawi, Moçambique och Madagaskar har drabbats hårdast av El Niño.

– Hungersnöden är vår första prioritet – rent konkret handlar det om att rädda liv. Krisen har många andra grava konsekvenser: bland annat kan barn inte gå i skolan på grund av svält och fattigdom, oroligheter uppstår på grund av missnöje bland folket och regeringen slår tillbaka mot kritik med allt hårdare tag. Aidsfallen ökar också på grund av att kvinnornas position är svag och utsatt – de blir utnyttjade genom att män erbjuder mat i utbyte för sex, säger Seppo.

Näringsfattig majs

Seppo betonar att problem som svält, fattigdom och global uppvärmning alla är sammankopplade och påverkar och förvärrar varandra. Inom biståndsdiskussionen pratar man i dag ofta om intersektionalitet. Intersektionalitet handlar om att olika aspekter som till exempel miljö, fattigdom och jämlikhet ska beaktas i alla projekt, inte endast i specifika projekt som ska lösa problem inom det fältet.

– Om man vill lösa ett litet problem måste man veta vilka andra problem det finns och hur en lösning påverkar dem. Ifall man inte gör det ska man knappast räkna med att lösa ens det lilla problemet.

Seppos uppgift i Malawi är att koordinera samarbetet mellan FN:s olika organ och hjälpa dem att se helheten.

– När man tar ett steg tillbaka och ser på den stora bilden så har Malawi problem med jordbruket, som är en väldigt stor del av landets ekonomi. Om man vill hitta en god sida med den jättelika humanitära krisen som svälten är, så är det att den ger en möjlighet för jordbruket att reformeras.

Nittio procent av befolkningen jobbar inom jordbruket som står för en tredjedel av bruttonationalprodukten. Malawis viktigaste gröda är majs, som är en relativt näringsfattig gröda. En konsekvens av det här är att många barn drabbas av dvärgväxt på grund av undernäring. Malawis jord är också näringsfattig på grund av det intensiva jordbruket.

– Jordbruket måste bli mycket mer hållbart och mångsidigt. Andra grödor som kunde tas in är sorghum, hirs och ris.

Landet kämpar också med en hög ungdomsarbetslöshet – medelåldern ligger på 17 år.

– Det sorgliga med situationen är att regeringen arbetade med en reform inom de offentliga finanserna innan översvämningen och svälten. Både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF), som följer upp u-länders ekonomi, konstaterade att reformen började stabilisera ekonomin.

– Hungersnöden är vår första prioritet, säger Mia Seppo, FN:s representant i Malawi. Bild: Ida Enegren

"Majoriteten bryr sig om bistånd"

Seppo förhåller sig kritiskt till Finlands biståndspolitik.

– Finland är intresserat av Finland och kanske lite av Europa. Men det är viktigt att hålla upp intresset för Afrika – delvis för att Finland har ett ansvar som ett av världens rikaste länder. På grund av det nuvarande globala systemet, där vissa är extremt fattiga och vissa extremt rika, uppstår problem som de rika också för eller senare får handskas med. Att intressera sig för Malawi är för Finland också att bevaka sina egna intressen.

Juha Sipiläs (C) regering har skurit drygt 200 miljoner euro i biståndsbudgeten. Regeringen säger att nedskärningarna är tillfälliga och det hoppas Seppo också.

– Det är också civilsamhällets och mediernas uppgift att göra majoritetens röst hörd i den här frågan. Jag tror att majoriteten av finländarna tycker det är viktigt med bistånd.

Rättelse 11.8.2016:

Aids sprids inte som en konsekvens av svälten och torkan på grund av dålig hygien. Aidsfallen ökar på grund av att kvinnornas position är svag och utsatt – under svälten är det lättare att utnyttja dem genom att erbjuda dem mat i utbyte för sex.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning