Hälsovårdarförbundet kritiserar: förebyggande hälsovårdstjänster har skurits ner onödigt tidigt

Över 40 procent av de hälsovårdare som flyttats över till andra arbetsuppgifter ansåg att flytten i det här skedet har varit alldeles onödig med tanke på coronaläget i det egna området. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Nu är inte tid för att skära ner förebyggande service eller för att belasta hälsovårdens personal med dåligt ledarskap, säger Hälsovårdarförbundets ordförande Tiina Mäenpää.

Omkring 40 procent av de hälsovårdare som arbetar med förebyggande hälsovård inom kommunerna har redan flyttats över till andra arbetsuppgifter för att säkra vården av coronasmittade.

Det framgår av en medlemsenkät som Hälsovårdarförbundet genomförde under förra veckan. Totalt besvarades enkäten av 1 100 hälsovårdare runtom i landet.

– Det är alarmerande hur fort en del kommuner började skära ner på de lagstadgade förebyggande hälsovårdstjänsterna genom att hänvisa till det oundvikliga vårdbehov som coronaepidemin skapar, säger Hälsovårdarförbundets ordförande Tiina Mäenpää i ett pressmeddelande.

Över 40 procent av dem som flyttats över till andra arbetsuppgifter ansåg att flytten i det här skedet har varit alldeles onödig med tanke på coronaläget i det egna området.

Dessutom oroar sig Hälsovårdarförbundet nu över hur flytten har planerats och arrangerats. Hälften av dem som blivit flyttade till andra uppgifter uppgav i undersökningen att arbetsgivaren inte alls hade diskuterat med dem på förhand.

Deras kompetens eller eventuella specialkunskaper hade heller aldrig kartlagts innan flytten. Exempelvis hade en del av dem som besvarade undersökningen endast fått ett e-postmeddelande om att de ska börja arbeta med andra arbetsuppgifter.

– Vi efterlyser högklassigt ledarskap och att arbetstagarna uppskattas, också då undantagstillstånd råder. Nu är inte tid för att skära ner förebyggande service eller för att belasta hälsovårdens personal med dåligt ledarskap, säger Mäenpää.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning