THL: Ändrad vaccineringsordning minskar behovet av intensivvård – ministeriet tar ställning till ny modell omgående

Vaccineringsordningen kan komma att läggas om i Finland. Bild: Loic Venance/Lehtikuva–AFP

Också epidemiläget i olika regioner ska beaktas då man tar ställning till distributionen av coronavacciner, anser Institutet för hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet tar ställning till en ny modell för vaccinationsordningen i brådskande ordning.

Om man styrde om vaccineringarna så att de värst drabbade områdena fick förtur skulle behovet av intensivvård minska i någon mån, men epidemins framfart skulle inte hejdas nämnvärt. Den bedömningen gör Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet.

Det primära målet är ändå att se till att vaccineringarna framskrider så snabbt som möjligt bland den äldre befolkningen och riskgrupper.

Institutet har granskat en justerad vaccineringsordning ur epidemiologiskt perspektiv men också med hänsyn till jämlikheten mellan medborgarna, vaccinleveransernas tidtabeller och vaccindistributionen, och till kommunernas förmåga att vaccinera invånarna. Utlåtandet ska fungera som beslutsunderlag när Social- och hälsovårdsministeriet och regeringen tar beslut om en eventuell ändring.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar för sin del på fredagen att man kommer att ta ställning till institutets utlåtande i snabb takt. Enligt utlåtandet bör man inte endast beakta befolkningsmängden utan även det epidemiologiska läget i olika områden när vaccinet distribueras.

Ministeriet ska bland annat ta ställning till hur en sådan modell kunde se ut och om modellen kräver en ändring i den nuvarande vaccinationsförordningen.

Förslaget ska också bedömas utifrån ett jämlikhetsperspektiv, och ministeriet kommer vid behov att begära ett utlåtande från diskrimineringsombudsmannen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning