Hälsohot i vatten från översvämning – oro över läckande kemikalier

Stormen ligger kvar över Texas och vattnet fortsätter att stiga. De katastrofala översvämningarna i USA kan utöver drunkningsrisken även leda till att människor blir sjuka, varnar myndigheterna.

Åtta personer har bekräftats döda i stormen Harveys fotspår. Ytterligare sex människor, en familj med fyra barn, tros ha omkommit när deras minibuss sjönk.

Självklart är den största hälsofaran risken att drunkna, främst genom att människor fastnar i fordon på vattenfyllda vägar. Ett annat hot är kolmonoxidförgiftning från portabla generatorer.

– Vi bedömer att det kommer att dö människor av det och att människor kommer att drabbas av förgiftning, säger Renee Funk vid hälsomyndigheten CDC.

Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS / MICHAEL WYKE

Råds att duscha

Men människor kan även bli sjuka bara genom att vada i vattnet. Vattnet kan bland annat innehålla giftiga kemikalier som har spolats ut från garage och förråd.

– Det som vi är mest oroliga för är kemikalier i vattnet, säger Funk.

Det finns även risk för att bakterier som salmonella och E-coli sprids med vattnet.

Människor råds att duscha och tvätta händerna noga efter kontakt med vatten från översvämningarna.

Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS / MICHAEL WYKE

Sjukdomar som kommer från myggor är inte ett lika omedelbart hot eftersom vattnet spolar bort platser där myggorna kan föröka sig. Men i ett senare skede måste det följas upp om myggburna sjukdomar sprids, säger Peter Hotez, expert på tropiska sjukdomar vid Baylor College of Medicine.

Ligger kvar

Över 30 000 människor har eller väntas behöva fly från sina hem efter stormen. Hus dit många människor evakueras kan också utgöra en risk för spridning av sjukdomar.

– Om du befinner dig i ett mindre avgränsat område och är magsjuk så blir det svårt att stoppa det från att spridas, säger Amesh Adalja, läkare vid Johns Hopkins Center for Health Security.

Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS / MICHAEL WYKE

Stormen Harvey väntas ligga kvar över Texas i ett par dagar till. I mångmiljonstaden Houston är skolor och myndighetsbyggnader stängda och på vissa gator når vattnet till brösthöjd efter de kraftiga skyfallen.

Även delstaten Louisiana kan drabbas av översvämningar framöver, enligt en prognos.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00