Riksdagsledamot 1991–2006, 2015–

Viceordförande för svenska riksdagsgruppen

Ordförande för SFP:s partifullmäktige

Viceordförande för lagutskottet

Medlem av stora utskottet

Medlem i Nordiska Rådet

Ordförande för riksdagens människorättsnätverk

Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 1989-1996, 2017-

Omsorgsminister 1999–2000, 2002–2003

Diplomat och särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE (Wien) 2006-2009

Minoritetsombudsman 2010-2014

Diskrimineringsombudsman 2015

Jag vill att vi väljer bort den politik som bygger på rädsla och att vi istället skapar en tro på framtiden. Vi måste stoppa hatet och rasismen. Minoriteter berikar samhället och för ett starkt humankapital behövs alla. Människorna är vår viktigaste resurs. Det är också varje ung persons rättighet att få en bra utbildning. Finland måste leva upp till sitt goda rykte i jämställdhetsfrågor – vårdansvaret i familjen måste delas jämt.

Klimatfrågan är vår största politiska utmaning. Vi har ett gemensamt ansvar för jorden och miljön. En hållbar utveckling förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska och klimatsmarta investeringar, samt en hållbar livsstil och produktion. Det här är också grunden för en långsiktig ekonomisk politik, som säkrar vår välfärd.

Jag har en lång erfarenhet av politik, men också av världen utanför, bland annat tack vare att jag har verkat som diplomat för OSSE i Wien samt minoritets- och diskrimineringsombudsman i Finland. År 2011 belönades jag av USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton för mitt arbete mot människohandel. Jag är mamma till fyra barn samt född och uppvuxen i Helsingfors.

Jag ställer upp i riksdagsvalet i Helsingfors valkrets.

Eva Biaudet