Hälsan är ingen handelsvara

När allt är till salu marknadsför man privatiseringen för den stora allmänheten slugt nog som så kallad valfrihet.

Privatiseringen av hälsovården är rena vilda västern. Hälsovårdsjättarna gör miljonvinster då de skummar grädden av kakan genom att skinna patienter och anställda. Vårdjättarna undviker att betala skatt genom invecklade räntearrangemang och kopplingar till skatteparadisen.

När man gör vinst på bekostnad av människornas hälsa struntar man i människovärdet. Vården försämras och personalen, som är underbetald, utnyttjas skamlöst medan vårdavgifterna skjuter i höjden. De som drar nyttan är ofta en liten krets bestående av samlingspartister som övergått i vårdjättarnas tjänst och som styr dem.

När allt är till salu marknadsför man privatiseringen för den stora allmänheten slugt nog som så kallad valfrihet. I verkligheten innebär privatiseringen att plånbokens tjocklek allt oftare blir avgörande för personens hälsa och välmående medan man skär ned på vårdkvaliteten och på de anställdas arbetsvillkor för att maximera vinsterna.

Man har verkligen fjärmat sig från principen att den generation som byggt vårt finländska välfärdssamhälle skall mötas med respekt och förtjänar en människovärdig ålderdom. Därför krävs de allra hårdaste ansträngningarna för att fälla historiens mest samlingspartistiska regerings social- och hälsovårdsreform och hindra att vi får ett helvete här på jorden.

Jaakko Lindfors Åbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46