Hållplatserna utvärderas

Anders Adlercreutz skriver (HBL 13.9) att det nu är dags för Helsingforsregionens trafik (HRT) att på nytt utvärdera stängningen av tåghållplatserna i Mankby och Bobäck.

HRT jobbar för tillfället med en utredning, men den är ännu inte färdig. Gällande markanvändningen har dock inte mycket hänt efter beslutet att stänga hållplatserna. Antalet påstigningar då hållplatserna ännu var i bruk var mycket lågt, ungefär 150 personer per dag från Mankby och Bobäck totalt.

Den ersättande busstrafiken betjänar nu ett större område än bara näromgivningen runt de gamla tåghållplatserna. En nyöppning av tåghållplatserna skulle medföra längre resetider för tusentals förbipasserande passagerare. Dessutom är plattformerna i dåligt skick och i behov av sanering om tågtrafiken återupptas. Plattformerna borde även förlängas så att det blir möjligt att köra längre tåg med tre Flirt-enheter, vilket kan bli nödvändigt i den nära framtiden på grund av ökande passagerarantal.

Detta är en sak som måste diskuteras med Trafikverket, som ansvarar för infrastrukturen.

Tero Anttila avdelningsdirektör, Helsingforsregionens trafik

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning