Hållplats Östersundom är alltmer fjärran

Helsingfors har inte tagit väl hand om Östersundom, anser många som bor i det annekterade området. Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Östersundom för en tynande tillvaro. Planläggningen går inte framåt och nu blir också kollektivtrafiken dyrare.

Snar tio år efter att Östersundom tvingades bli en del av Helsingfors är det inte mycket som tyder på huvudstadens vilja att verkligen ta hand om den nya stadsdelen. Det är åkrar och skog så långt ögat når. Planläggningen står stilla och i området gäller byggförbud, vilket gör livet surt för invånare och företagare då framtiden är oviss. På detta kommer beskedet om dyrare kollektivtrafik som drabbar Östersundom som arbetar i Helsingfors och de stadsbor som arbetar i Östersundom – i daghem, skolor och vårdscentraler.

Helsingforsregionens trafik HRT gör som politikerna säger. Politikerna i Helsingfors och Esbo bestämde 2012 att västra delarna av Sibbo är i den nya biljettzonen C. Helsingfors och Sibbo anser att det är rimligt och rätt att zonindelningen i första hand bygger på avståndet till Helsingfors centrum. Redan 2012 slog man också fast grunderna för prissättningen. För många skattebetalare och väljare blev verkligheten tydlig förra veckan. Priset på Östersundombornas månadskort nästan fördubblas.

Bild: Maija Hurme

Exakt hur många som drabbas av rejält dyrare kollektivtrafik är oklart men det bor drygt 2000 personer i Östersundom, som är den enda stadsdelen i Helsingfors som är utanför zonerna A och B. Östersundomsällskapet påpekar att området även i övrigt lider av sämre förbindelser än övriga huvudstadsregionen. Busslinjer har slopats och försämrats. För tillfället, säger Östersundomsällskapet, finns inte heller en endaste linje i riktning Vanda. Det är märkligt då Östersundom och Vanda är i område C i förslaget till nya biljettzoner.

Helsingfors som betalar stora summor för kollektivtrafiken är mäktig i HRT:s styrelse. Om politikerna vill kan de justera zonerna och se över prissättningen som nu hotar bli oskälig i förhållande till allt som pågår och särskilt inte pågår i Östersundom. Men nog kräver det snabba och kraftiga ryck. Nya zonerna gäller från och med början av nästa år.

Dessutom… Utbildningsnämndens svenska sektion har skjutit fram sitt möte till den 26 juni. Tidigare i vår hette det att det här är mötet där de förtroendevalda diskuterar förslaget till servicenätet i norra Helsingfors.

Tommy Pohjola Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning