Hållbart skogsbruk förutsätter diskussion om målkonflikter

"Utdikningarnas historia visar att det varit si och så med hållbarheten också i perfekta Finland."

Som tonåring började jag göra skogsvandringar i vanliga ekonomiskogar och varje år hade något förändrats, vilket kändes naturligt. Men en vår hade en fuktig fläck på några ar dikats ut, lämnande...