Hållbart halmhus mitt i lantlig idyll

Från det urbana myllret i stenhuskvarteren i centrala London flyttade Tiina Tervo och Geir Pettersen till tystnaden i skogsbrynet vid en sjö i Lojo. Där byggde de Finlands första hus i element av halm och timmer.

Paret Tiina Tervo och Geir Pettersen lämnade livliga London för lantliga Lojo och trivs med sin nya omgivning. Bild: Leif Weckström

Bytet av livsstil och levnadsmiljö kunde knappast ha varit större. Tiina Tervo med rötter i Somero och Geir Pettersen, bördig från Norge, träffades i London där båda studerande fotografi. Tervo arbetar fortfarande som fotograf medan Pettersen har återgått till sitt ursprungliga yrke, snickare, som han utbildade sig till i Norge innan flytten till Storbritannien.

– Vi hann bo tolv år i Clerkenwell i London, sedan var det dags för miljöbyte och en tanke på att bilda familj och få barn. Det blev Finland och efter några år i Helsingfors råkade vi komma åkande längs Kaukelavägen där vi spanade in skylten "Tomt till salu", berättar Geir Pettersen.

Fakta

Halm och halmhus

• Halm består av cellulosa, pentosaner, lignin och vax, det vill säga ungefär samma beståndsdelar som trä. Finländsk halm skulle gå lika bra som material från Litauen.

• Halm har god isoleringsförmåga och ger jämn luftfuktighet. Hus som byggs i halmelement är mer brandsäkra än konventionella trähus eftersom halmväggen alltid täcks med ett lager av ytterst värmetålig puts.

• Hanteringen av halm är rigorös för att materialet ska vara torrt och fritt från småkryp. När det har pressats samman är tätheten så stor att möss inte kan ta sig igenom. Isig innehåller halm inte heller någon näring för möss.

• Halm har använts som byggmaterial i hundratals år. I till exempel Danmark har man påträffat över 2 000 år gamla halm- och stråtak.

• Än så länge är hus i halmelement ovanliga i Finland, men förutom bostadshus har NBC till exempel byggt Mikaelsskolans nya kök i Ekenäs.

• Ingå kommun går i bräschen för alternativt ekologisk husbyggande genom att reservera ett område på några kilometers avstånd från centrum, Västerbrinken med plats för tolv tomter med halmelementhus.

Källor: Ekobyggportalen i Sverige, sajten Kloka hus, Ingå kommun, The Natural Building Company.

Vägen förenar byarna Kaukela och Pusula. Den slingrar sig genom typisk finländsk landsort, bebyggelsen är gles och landskapet bjuder på allt från grånande hölador och rostiga traktorer till susande björkdungar och skymten av träsk.

Det första intrycket av tomten var inte överväldigande. Det visade sig att området mest bestod av vildvuxen ogenomtränglig blandskog jämte spretig sly och taggiga buskar, och utan tillstymmelse till stig.

När paret väl hade tagit sig genom det eländiga skogspartiet öppnade sig en lantlig idyll med en sluttande åker där sädesfälten böjer sig för vinden, och längre ner en glittrande sjö.

– Platsen kändes genast rätt. Vi kontraktade säljaren som visade sig vara bonden på andra sidan sjön. Åkern är hans och det är hans hus som syns därborta, säger Pettersen och pekar.

– Vi skulle förstås gärna ha köpt närmare Helsingfors, men tomter med motsvarande landskap och vyer finns inte, och finns de är de väldigt dyra.

När paret hade bestämt sig för att köpa tomten och bygga hus jobbade han som snickare och arbetsledare för företaget Natural Building Company, NBC eller Det naturliga byggföretaget. Det grundades av irländaren Paul Lynch, även han bosatt i Finland och med kontor i Billnäs. Pettersen och Lynch träffades förresten på en kvällskurs i finska.

– Det föreföll naturligt att bygga enligt det koncept som NBC jobbar med, det vill säga enligt tanken om ekologi, lågenergi och sunda material som är hållbara och går att återvinna. Vårt sätt att bygga alternativt är hus som består av element i halm och timmer, säger Pettersen.

Bra brandsäkerhet

Det har gått några år sedan paret köpte tomten och arbetet med att avverka skog, röja upp och bygga väg har tagit tid.

De rejäla battingarna och kaminen som håller huset varmt utgör centrala element i hemmet. Bild: Leif Weckström

Kontakterna till myndigheterna, i det här fallet Lojo stad, har också varit omständliga. Byggmyndigheten ställde sig skeptisk till anhållan om att bygga Finlands första bostadshus i element som görs av halm och timmer.

– I synnerhet befarade man att halmhuset skulle vara brandfarligt. Vi förutsattes visa att halmelement inte brinner snabbare eller mer riskfyllt än andra byggmaterial, säger Geir Pettersen.

Jämfört med gamla halmhus som byggdes med hopbuntade halmbalar är skillnaden anmärkningsvärd. Det nya halmhuset består av halm som skärs i flisor för att sedan pressas samman så tätt att inget syre finns kvar mellan stråna. Massan blir så kompakt att inte ens möss lyckas ta sig in i halmen.

– Halmelementet har ungefär samma egenskap som en gammaldags telefonkatalog och är väldigt svårt att antända. I ett test som utfördes av ett utomstående oavhängigt bolag försökte man få eld på halmelementet genom en direkt låga. Det dröjde 120 minuter innan halmen började svartna. Den flammade alltså inte upp. Brandsäkerheten är därmed betydligt bättre än hos de flesta andra byggmaterial. I halmhuskonceptet ingår dessutom att man isolerar halmen med ett lager av lerputs. Och lera tål väldigt höga temperaturer, påpekar Pettersen. Konstruktionen har certifikatet RE/120.

Halm från Litauen, timmer från Antskog

Användningen av halm som isoleringsmaterial är återvinning av bästa sort. Halm är en restprodukt, helt enkelt döda stjälkar från sädesslag som vete, havre, råg och korn. I Finland är det vanliga att halmen blir liggande kvar på åkern på hösten. I Litauen tar man sedan många år tillvara materialet för industriell elementproduktion.

Detta är inte en karta på målarfärger utan nyanser av estnisk lera. Och det går naturligtvis bra att använda vanlig grå lera och måla ovanpå. Bild: Leif Weckström

– Husets väggelement består av halm från Litauen och timret kommer från Antskog. Konstruktionen sammanfogas i Baltikum och elementet kommer färdigt till Finland. Standardmått är 40 centimeter i tjocklek vilket betyder att man får trevliga fönsterbräden, bredden är 80 centimeter och höjden 2,80, berättar Pettersen.

Till ett hus på 100 kvadratmeter behövs drygt 1,5 hektar halm.

Det är estnisk lera som bildar den skyddande hinnan på halmen. Finsk grå lera skulle gå precis lika bra, liksom halm från Finland, men den estniska leran uppvisar en häpnadsväckande skala av milda jordnära nyanser i allt från gul och grå till blekt blå och skir rosa.

I konceptet ingår att vattnets väg genom strukturen är så kort som möjligt och det betyder att man fäster uppmärksamhet vid placeringen av vattenledningar i kök och badrum.

Behaglig luftfuktighet och akustik

Fasaden hos paret Tervo och Pettersen ger ingen antydan om ett halmhus, och de har valt att klä byggnaden med traditionell röd brädfodring. Men fasaden på ett halmhus kunde också bestå av puts.

Inomhus är luftfuktigheten behagliga 46 procent och akustiken är mjuk. Som ett fint element i inredningen har man låtit bastanta bärande balkar stå framme. Den centrala värmekällan är kaminen som står mitt i, och på taket finns solpaneler.

Det är bara naturliga material utgör stommen till elementet: halm, trä, lera eller puts och vindsskyddskiva eller tyg. Bild: Leif Weckström

Någon plast har de naturligtvis inte i sin vägg, men vindskyddsskiva som låter huset andas.

– Det är viktigt att fukten finner sin väg genom väggen.

Paret och de två pojkarna på 2 och 6 år flyttade in för ett och ett halvt år sedan och bor nu i nedre våningen.

– Jag jobbar på att bygga vinden där vi ska ha några sovrum och ett arbetsrum. Men det gör jag efter mitt ordinarie jobb så projektet tar tid, säger Geir Pettersen och får stöd av hustrun Tiina Tervo som påpekar att det inte går någon nöd på familjen och dess vardag ens på den befintliga boytan.

När huset är färdigbyggt förfogar familjen över 100 kvadratmeter i nedre våningen och 93 i övre.

Startpriset på ett hus som byggs i element av halm och timmer är 2 800 euro per kvadratmeter, till det kommer kostnader för grundarbetet på tomten och för material i inredningen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00