Hållbart åt vem? Utveckling åt vem?

Urfolk uppehåller biodiversitetens balans genom sina kulturer.

Då jag hör orden "hållbar utveckling" tänker jag alltid: Hållbart åt vem? Utveckling åt vem? Så tänkte jag då jag satt på ett evenemang, där jag skulle tala efter två företagare som först presen...