Hållbarhet i 30 år

Hållbar utveckling, klimatförändring, växthusgaser. Allt ord och uttryck som dagligen används i diskussioner om miljö- och klimatpolitik, men ord som vi inte förstått innebörden av särskilt länge.

Uttrycket "hållbar utveckling" myntades av den amerikanske miljövetaren Lester Brown och hans Worldwatch institute i början 1980-talet, men det slog igenom i samband med den så kallade Brundtlandkommissionens rapport 1987.

I år är det 30 år sedan Brundtlandrapporten publicerades och frågan om hållbar utveckling är aktuellare än någonsin. Vi kan sluta vänta på klimatförändringen, den är redan här, konstaterade Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski på ett seminarium nyligen.

Trots den kyliga sommaren och trots att vi upplevt vintrar med mycket snö också under senare år har den årliga medeltemperaturen stigit, både globalt och i Finland. Den har faktiskt stigit brant sedan Brundtlandrapporten 1987.

Mycket har hänt på 30 år, men frågan är om det som hänt är tillräckligt. Den tidigare norska statsministerns kommission definierade hållbar utveckling så här i sin rapport:

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation."

Globala klimatmöten i FN:s regi, ett gemensamt mål att stoppa den globala uppvärmningen och framför allt en utbredd medvetenhet om inte bara problem utan också om risker med klimatförändringen ligger i ena vågskålen.

Att stormakten USA som står för en icke föraktlig del av utsläppen av växthusgaser drar sig ur klimatavtalet och på hög politisk nivå delvis förnekar hela problematiken ligger i den andra. I ärlighetens namn jobbar ändå en stor del av dem som har makt i USA för att stoppa den globala uppvärmningen.

Hållbarhet har också blivit ett modeord. Maten vi äter är närproducerad i ett hållbart lantbruk, vi vill använda hållbart producerade textilier och bara ägna oss åt hållbar turism när vi reser.

Ändå är hållbarhet ett alltför viktigt ord för att det ska få gå inflation i det. Är vi förberedda för det ekologiska förfall som följer om vi inte hittar det riktiga sättet att mäta hållbarhet, frågade sig Worldwatch i sin rapport 2013.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00