Hallå, Finland: Bärga dem som riskerar rulla ned i skulddiket

Bild: Wilfred Hildonen

Över 400 000 finländare har en betalningsanmärkning och siffran stiger. Kunde vi höja det ekonomiska kunnandet genom en nationell strategi som också skulle omfatta satsningar på ekonomi som läroämne i grundskolan, frågar HBL:s chefredaktör Susanna Landor.

Regeringsförhandlarna spurtar för tillfället ihop ramarna för landets offentliga finanser. Det bollas med begrepp som källskatt för institutionella placerare, infrainvesteringar och strängare sanktion...