Håll klimatomställningen kvar på agendan

Den inbromsning som pandemin för med sig ger möjligheter att kalibrera verksamheten för att bättre svara på framtidens behov och krav.

Världens fokus flyttades så gott som över en natt från de långsiktiga utmaningarna och hoten till den akuta krisen i form av coronaviruset. Trots att krisen är på väg in i ett allt mer intensivt...