Håll fast vid Lissabonstrategins målsättningar

En förutsättning för att EU och de enskilda medlemsländerna ska kunna satsa för framtiden är att företagen fortsätter att investera och sysselsätta.

Inom EU pågår för tillfället en process där makt delas ut. Blickarna är riktade mot den nästa femårsperioden med en ny kommission. Personerna som väljs och besluten som fattas är viktiga för oss...