Håll fast i svenskspråkig tradition och kultur i Nyland

Det behövs koordinering och samarbete för att skapa förutsättningar för levande och fungerande tvåspråkighet.

Huvudstadsregionen har vuxit explosionsartat samtidigt som skärgården har avfolkats och antalet personer sysselsatta inom primärnäringarna har minskat. Inflyttning både från övriga delar av landet och från utlandet har lett till att språkförhållandena har förändrats drastiskt.

Det finns inte längre enspråkigt svenska kommuner i Nyland. Av de tvåspråkiga kommunerna har bara Ingå och Raseborg svensk majoritet. Men det finns en levande svensk kultur i alla tvåspråkiga kommuner och det är någonting vi måste slå vakt om. Här gäller det att hålla fast vid principen om att enspråkiga svenska lösningar garanterar en levande tvåspråkighet.

Då andelen svenskspråkiga minskar kan det uppstå problem med den svenska servicen. I hur många kommuner har man inte haft diskussioner om skolnätet och om stängning av skolor? Då det gäller social- och hälsovården är utmaningarna stora. I vissa kommuner får man service på svenska och i vissa inte. Det är godtyckligt. Grund- och språklagen garanterar oss rätten till att få service på vårt eget modersmål, men verkligheten ser annorlunda ut.

Den kommande vårdreformen (om den går igenom i riksdagen) är en utmaning. All beslutanderätt i frågor som gäller social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår till välfärdsområdet och dess fullmäktige. De tvåspråkiga områdena är i hela Finland åtta till antalet, tre av dessa finns i Nyland. Vi måste nu vara alerta och bevaka svenska intressen.

Det betyder att vi svenskspråkiga behöver egna modeller och vårdvägar som garanterar service på eget modersmål. Det behövs koordinering och samarbete för att skapa förutsättningar för levande och fungerande tvåspråkighet. Specialiserade tjänster bland annat för personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, för missbrukare och för andra som hör till utsatta grupper kväver samarbete välfärdsområden emellan. Det är viktigt att organisationerna spelar en aktiv roll i samarbetsdiskussionerna.

Trots alla utmaningar är Nyland det största landskapet i Svenskfinland. Fastän förändringarnas vindar blåser och nya utmaningar uppstår samtidigt som gamla består, ska vi hålla fast vid traditioner och kultur i den historiska nyländska svenskbygden.

Nina af Hällström, ordförande, SFP i Mattby-Olars

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning