Hälften uppfyller aktiveringsmodellens krav

Bild:

Det har gått två veckor sedan den första 65-dagarsperioden för regeringens aktivitetsmodell avslutades. Hittills ser det ut som om över hälften av alla som får understöd från FPA uppfyller aktivitetskriterierna.

Totalt kommer FPA att gå igenom nästan 200 000 personers uppgifter. Hittills har man konstaterat att nästan 100 000 uppfyller kraven som aktivitetsmodellen ställer. Av de uppgifter som gåtts igenom fick drygt 25 000 inkomster från förvärvsarbete eller företagande, och nästan 75 000 deltog i tjänster som främjar förutsättningar för sysselsättning. Knappt 3000 personers uppgifter kommer inte att följas upp.

För att få understödet från Folkpensionsanstalten krävs att den arbetssökande under 65 dagar jobbat minst 18 timmar inom ett avlönat arbete, förtjänat 241 euro som företagare eller deltagit i TE-byråernas arbetsfrämjande utbildning i fem dagar.

Siffrorna är hittills inte definitiva, utan de exakta siffrorna kommer i maj. i juni kan man utvärdera om aktivitetsmodellen blivit dyrare än man tänkt eller inte, och i juli får man fram de slutgiltiga siffrorna för aktivitetsmodellens första omgång.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning