Hälften av sjöfåglarna rödlistade – "Vi borde äta betydligt mera mörtfisk"

Bläsand är en av andfåglarna vars bestånd minskar i oroväckande takt. Bild: Stefan Berndtsson

Läget för flera andfågelarter i Finland har försämrats i oroväckande takt. Ett nytt projekt ska rädda fåglarnas häckningsområden.

I Finland finns flera hotade fågelarter och speciellt flera artbestånd av andfågel minskar i oroväckande takt. Nu lägger Jord- och skogsbruksministeriet 3 miljoner euro på projektet Sotka (dykand) som ska förbättra situationen. Markku Mikkola-Roos, forskare vid Finlands miljöcentral, berättar att nästan hälften av de utrotningshotade arterna i Finland är våtmarksfåglar.

– Våtmarkerna har odlats upp i Finland sedan 1700-talet. Men länge fanns det boskap som betade vid vattnet och skapade häckningsförutsättningar för fåglarna. Nu har stränderna vuxit igen, säger Mikkola-Roos på viltseminariet Riistapäivät i Åbo.

Markku Mikkola-Roos, sakkunnig vid Finlands miljöcentral, oroar sig över att flera andfågelarter i Finland är på tillbakagång. Bild: Erik Sandström/SPT

Brunand, bläsand, stjärtand, skedand och vigg är på tillbakagång. Av alla våra vattenfåglar är 37 procent hotade och hälften är rödlistade. Samtidigt blir mörtfiskarna allt fler vilket leder till hård konkurrens om föda. Därför är en lösning att äta mer mört.

– Det borde göras satsningar på att göra mörtfiskindustrin mer lönsam.

Hur mycket mört borde vi äta?

– Helhetskonsumtionen i Finland måste öka betydligt för att det ska ha en effekt. En lokal studie i Danmark visar att beståndet av brunand verkligen har ökat lite grann. Den andra positiva effekten är att näringsämnena i vattnet samtidigt försvinner vilket påverkar vattenkvaliteten och hela näringskedjan positivt.

Enligt Mikkola-Roos är höjda vattennivåer den billigaste och mest effektiva metoden för att förbättra våtmarksfåglarnas habitat. Andra möjliga lösningar är fler betande djur, eller att röja upp konstgjorda ängar.

Rovdjur stör fåglar

Invasiva arter som mink och mårdhund som äter fågelägg skapar också problem för fåglarna. Enligt Heidi Krüger, expert vid Jord- och skogsbruksministeriet, fortsätter mårdhundsbeståndet växa.

– Det finns betydligt fler mårdhundar än till exempel inhemska rävar, mårdar eller grävlingar som fåglarna är vana vid, säger Krüger.

Hotet från rovdjuren räcker för att störa fåglarna.

– Rovdjuren behöver inte döda fåglarna, det räcker med att de finns där för att fåglarna inte ska våga bygga bo.

Heidi Krüger, expert vid Jord- och skogsbruksministeriet, säger att det räcker med rovdjur i omgivningen för att fåglarna inte ska våga bygga bo. Bild: Erik Sandström/SPT

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning