Också andra hälften av mänskligheten har rätt att höras

Bild: Seilo Ristimäki

Det är klart att det handlar om kön, om kvinnors rätt att synas och höras, att ta plats och att vara jämlika i samhället, skriver Emilie Gardberg.