Hälften av finländarna vill lägga ned klimatskadliga företagsstöd

Nästan hälften av finländarna vill fasa ut klimatskadliga företagsstöd i snabb takt. Sådana är bland annat energiskatteåterbäringar som gör det förmånligare att utnyttja kolkraft som också Helsingfors stad värms upp med. Bild: Richard Nordgren/HBL-arkiv

Nästan hälften av finländarna är med på att de klimatskadliga företagsstöden fasas ut i snabb takt, enligt en opinionsmätning som har beställts av Fingo, paraplyorganisation inom global utveckling.

Knappt hälften eller 47 procent av finländarna instämmer helt eller delvis med påståendet att Finland borde köra ned de klimatskadliga företagsstöden i snabb takt. Det visar en mätning som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av Fingo som är paraplyorganisation för folkrörelser inom bistånd och utveckling.

Det handlar främst om att fasa ut subventioner som uppmuntrar till hög energiförbrukning och användning av fossila bränslen och torv, i praktiken främst energiskatteåterbäringar.

– Resultatet visar att allmänheten har större förståelse för att köra ner subventionerna än vad partierna har, säger Hanna Aho, klimatpolitisk expert på Fingo.

Enligt forskningsinstituten Etla och Vatt förbättrar energiskatteåterbäringar inte företagens ekonomiska resultat, sysselsättningen eller energieffektiviteten.

Finland viker årligen 2,4 miljarder euro för sänka energiskatten för företag som förbrukar mycket fossila bränslen och torv. I budgeten för 2019 har den avgående regeringen reserverat 3,5 miljarder för företagsstöd som klassas som miljöskadliga.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning