Hälften av de unga vill se mer lokala arbetsavtal

En knapp majoritet av de unga i Finland vill se mer lokala arbetsavtal framöver. Bild: Jeanette Östman/SPT

Landets ungdomar ser det inte som en bra lösning att förlänga arbetsdagen för att höja produktiviteten. Däremot vill de unga gärna se mer lokala arbetsavtal.

En färsk rapport från Helsingfors universitet visar att de unga uppskattar flexibilitet och individuella alternativ som lokala arbetsavtal möjliggör. Vid behov är drygt hälften av de unga till och med beredda att avstå från löneförhöjningar till förmån för de lokala och mer individanpassade alternativen.

I rapporten granskas 16-29 åringars åsikter om att utvidga användningen av lokala arbetsavtal och viljan att avstå från löneförhöjning till förmån för mer flexibilitet. Dessutom har de unga fått besvara frågor om hur villiga de är att förlänga arbetsdagen med syftet att förbättra företagens sysselsättningsmöjligheter och vad de anser om att göra det obligatoriskt att tillhöra en arbetslöshetskassa.

Frågorna verkar tudela de unga. 52 procent sade sig vilja se mer lokala avtal framöver.

En tredjedel av ungdomarna skulle också säga ja till lägre löneförhöjningar än i konkurrensländer om åtgärden ledde till att sysselsättningsgraden och konkurrenskraften steg i Finland.

Däremot såg hälften av ungdomarna inte flexibla lönelösningar som ett bra alternativ.

"Lokala avtal ser för de unga ut att, kanske baserat på den offentliga diskussion som förts, snarare betyda mer flexibilitet än en risk för försämrade arbetsvillkor och sämre förhandlingskraft", säger docent Hanna Wass vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

En fråga som däremot mer enar ungdomarna är arbetsdagens längd. 84 procent av de unga såg inte det som en bra lösning att förlänga arbetsdagen för att höja produktiviteten.

Analysen grundar sig på forskningsprojektet Kansalaisuuden kuilut ja kuplat, ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Taloustutkimus. Undersökningen gjordes i form av en internetpanel hösten 2020. Sammanlagt deltog 2 000 finländare i åldern 16-79 år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning