Häktade vill ha mer information

I polishäktet är förhållandena enkla och inredningen sparsam. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Svårigheter med att få information om fängelsets regler och praxis, problem med att stå i kontakt med advokaten och bristen på förnuftig sysselsättning. Bland annat de här bristerna påtalas i en enkät som gjorts bland häktade fångar, som alltså misstänks för brott men ännu inte dömts.

Även om de flesta häktade generellt sett var nöjda med förhållandena, framkom också allvarliga brister.

– Förhållandena för de häktade i Norden är på toppnivå jämfört med exempelvis länderna i södra och östra Europa, men det finns alltid rum för förbättringar, säger forskardoktorn Sasu Tyni.

Ett problem är polishäktena där förhållandena ofta är karga. Något som bland annat riksdagens justitieombudsman påtalat flera gånger.

– I polishäktet finns ingenting. Ingen tv, ingen radio och utrymmet är 2x3 kvadratmeter, skrev en häktad i sitt svar.

När den häktade flyttas från polishäktet till ett häkte kan nya problem uppstå. Ofta är informationsgången bristfällig.

– De anställda berättar aldrig om hur det går till eller om reglerna, och veckoprogrammet stämmer bara i fråga om maten. Man måste fråga andra fångar vilket jag tycker är fel, för de andra fångarna berättar inte nödvändigtvis sanningen, skriver en häktad.

Forskarna bedömer att man bara genom att förbättra informationsgången skulle kunna minska på de negativa erfarenheterna. 

Undersökningen genomfördes av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

298 häktade svarade på enkäten. Svarsprocenten var 51.

Brottspåföljdsmyndigheten jobbar just nu på flera vis med att förbättra förhållandena för fångarna.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning