Häkkänen: EU-finansieringen måste respektera rättstatsprincipen

På Europadagen vill justitieminister Antti Häkkänen påminna om att EU-finansieringen måste vara kopplad till respekt för rättsstatsprincipen. Han är nöjd över att kommissionen har lämnat in ett förordningsförslag som på lagnivå kombinerar tillgången till EU-finansiering med iakttagandet av rättsstatsprincipen.

– Det här är just den rättsstatsmekanism som EU har saknat. Om det i en medlemsstat som får EU-finansiering finns brister i rättsstatsprincipen, blir det möjligt att avbryta eller minska tillgången till EU-finansiering, säger ministern Antti Häkkänen i ett pressmeddelande.

Med brister avses korruption eller oegentligheter i myndigheternas verksamhet bland annat vid offentlig upphandling. Också problem i anslutning till domstolarnas oberoende kan utgöra en allmän risk för rättsstatsprincipen.

Kommissionens förslag uppmuntrar alla medlemsstater att skydda EU:s budget mot korruption och andra bedrägerier. När det gäller EU:s gemensamma budget får det absolut inte förekomma någon slags korruption, betonar han.

Europadagen till ära vill Häkkänen påminna oss om vad EU:s grundstenar: demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

– För att Europeiska unionen ska kunna skydda sina medborgare och erbjuda företagen de fördelar som den inre marknaden ger måste den vara en union med stabila rättsstater. Därför har Finland krävt att EU ska ha starka rättsstatsmekanismer som kan användas i situationer där de gemensamma värdena är hotade.

Kommissionens nya föreslag kompletterar de åtgärder som redan vidtagits inom EU för att bekämpa korruption och andra bedrägerier som riktas mot EU-medel. En av de viktigaste åtgärderna är inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten som ska inleda sin verksamhet 2020, sammanfattar Häkkänen.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33