Hagnäshallens renovering blir försenad

Glashus på Hagnäs torg. Glasbyggnaden erbjuder ersättande plats åt handlarna medan Hagnäs hall renoveras. Bild: Fotomontage, Helsingfors stad

Det dyraste alternativet vinner men orsakar dröjsmål på sex månader när staden ordnar med ersättande plats åt hallhandlarna i Hagnäs.

Hagnäs hall ska renoveras grundligt och praktiskt taget alla handlare är intresserade av att idka affärer under tiden i exil.

Det billigaste ersättande alternativet gick på drygt 2 miljoner euro och skulle ha legat på andra våningen i Elantos gamla varuhus snett över Hagnäs torg, men förslaget föll inte i god jord bland annat för placeringen lite i gömman och intill en stormarknad.

Det dyraste alternativet är att uppföra en elegant glasbyggnad som man kan nedmontera vid behov och återuppföra senare på annan plats. Glashuset kostar 5,7 miljoner euro och ska stå på torget i närheten av saluhallen.

Hagnäs hall skulle enligt tidigare planer stänga i januari 2017 för renovering och öppna på nytt i oktober 2018. Men frågan om hur man ska finansiera glashuset och dess planering rubbar emellertid tidtabellen så att projektet senareläggs med omkring sex månader. Och det betyder att återinvigs hallen först i juli 2019.

Själva renoveringen av hallen kostar drygt 12,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen bordlade på måndag projektplanen för ersättande plats åt Hagnäs saluhall.

Hagnäs saluhall är från 1914 och den sista egentliga hallen där tyngdpunkten ligger på livsmedelshandel och inte i små krogar och säljbås med färdig mat att ta med.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning