Hagnäs kan få sitt eget "glaspalats"

Bild: Helsingfors stad

Då Hagnäs hall stänger för renovering kan företagarna få flytta in i en glaspaviljong på torget i stället, om fastighetsnämnden får som den vill.

Fastighetsnämnden beslutade enhälligt att köra över beredningen, som föreslog att köpmännen skulle flytta in i andra våningen på Elantos gamla varuhus invid Hagnäs torg. Det var det klart förmånligaste alternativet av fyra som lokalcentralen utrett, men köpmännen motsatte sig kraftigt det alternativet. I bottenvåningen finns en stor livsmedelsaffär, vilket köpmännen ser som en omöjlig konkurrenssituation. Inte heller nämnden för tekniska tjänster eller Partitorget ställde sig bakom förslaget, utan föredrar en skild konstruktion på torget invid hallen.

Det förslag som nämnden nu förordar är en glaskonstruktion på torget, som samtidigt är det dyraste av alternativen och beräknas kunna gå lös på 5,7 miljoner euro. De två övriga alternativen bygger på uppvärmda tältkonstruktioner på Hagnäs torg respektive i den lilla parkskvären invid torget.

– Vi föreslår nu för stadsstyrelsen att staden reserverar pengar för investeringen och bygger en glaspaviljong på torget. Hela nämnden var överens om att det var det bästa alternativet, om än dyraste, också med tanke på fortsatt användning efter att renoveringen är klar, säger fastighetsnämndens ordförande Juha Hakola (Saml).

Nämnden hade hur som helst varit tvungen att föra ärendet vidare eftersom inget av alternativen höll sig inom den summa på 500 000 euro som reserverats i hallens renoveringsplan.

– Vad den slutliga summan för en glaskonstruktion skulle vara kan man ändå inte veta förrän man gjort upp en projektplan och ordnat en anbudstävling. Jag tycker själv att 5,7 miljoner låter som en mycket stor summa för en sådan konstruktion, säger Hakola.

Lokalcentralens förslag ger Hakola inte mycket för. Flera av köpmännen har meddelat att de lägger av om förslaget blir verklighet.

– Om vi ska vara ärliga så lämpar sig ett gammalt varuhus nog inte särskilt väl för hallförsäljning, och att det dessutom var frågan om andra våningen gör onekligen placeringen mycket utmanande, säger Hakola.

Och glashuset, efter att köpmännen flyttat tillbaka till den nyrenoverade hallen?

– Det kunde flyttas till exempel till Partitorget, och kanske användas för partihandel av grönsaker.

Vid årsskiftet är det meningen att en grundlig renovering av Hagnäs hall skall inledas, som skulle räcka knappt två år. Det är ändå osannolikt att den nya lokalen blir klar så fort, och man kommer förmodligen att bli tvungen att skjuta upp renoveringen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning