Haglund slutar som partiledare i sommar

Vill inte bli cynisk. Haglund säger att han vill bekämpa cynismen, men samtidigt att han tappat lite av tilltron till politiken efter svåra regeringar. Bild: Cata Portin

Carl Haglund (SFP) ställer inte upp för omval på partidagen i sommar.Det berättar han efter att ha funderat under en längre tid. Orsakerna är de kommande valen och familjen. – Jag har inte en brinnande vilja att sikta mot att bli minister igen, och SFP:s partiordförande bör ha det, säger Haglund. – Men jag har inget annat på lut, säger han, som efter partidagen är en i riksdagsgruppen.

Det är uppenbart att situationen är ovanligt emotionell.

Även om tanken mognat under en längre tid ser det inte alls ut som en lättad partiordförande som sitter på andra sidan bordet.

– Det känns mycket svårt, även om jag vet att det är rätt beslut. Det här är nog den svåraste intervjun jag gett, säger Haglund.

– En del kommer säkert att bli förvånade, andra kommer inte att bli det. En del blir kanske besvikna på mig, men kanske andra blir glada. Det blir säkert blandade reaktioner.

Orsakerna till att han bestämt sig för att ge över ordförandeklubban i sommar är flera, men tidpunkten har att göra med de tre följande valår som kommer.

– SFP behöver en ordförande som har en stark ambition att föra in partiet i nästa regering och att sitta i statsrådet själv. Det har tyvärr kommit en del domänförluster för det finlandssvenska, och man ser att SFP inte kan tas som en självklarhet, säger Haglund och tillägger att den som leder partiet måste ha en hunger och beredskap för att sitta i regeringen 2019 och helst fram till 2023.

Hans egen hunger för att sitta i regeringen avtog under de regeringar Haglund suttit i. Han medger visserligen att det var fråga om ovanligt dysfunktionella mångpartiregeringar, som flera andra vittnat om slitsamheten i, men Haglund säger att han inte är övertygad heller av att ha följt med den sittande regeringen.

– Jag har lite tappat tilltron för politiken. Det sista året i regeringen var gräsligt. Jag kunde ha kommit till den här slutsatsen också före valet i våras, men jag sköt det ifrån mig då, säger Haglund, som blev vald till partiordförande i juni 2012 och snart har suttit i fyra år. Han fyller snart 37.

Kommunalvalet avgör

Däremot har han suttit bara ett knappt år i opposition och det är tre år till följande val. Varför nu? Tidpunkten dikteras mest av kommunalvalet, säger Haglund, som väntade ut de vacklande besluten om tidpunkten för nästa kommunalval innan han drog sin slutsats. Haglund kommer inte att bege sig in i kommunalpolitiken i Helsingfors efter att han flyttade från Esbo.

– Kandidatnomineringen är en stor del av valframgången, och för att lyckas behöver partiordföranden vara en del av den och ställa upp själv. Men jag är inte du med att ställa i upp i Helsingfors. Jag har gjort min lokalpolitiska karriär i Esbo.

Efter kommunalvalet blir det presidentval och riksdagsval, en treårig "superperiod" som inverkat på Haglunds beslut att dra sig ur redan innan. Man måste vara mycket ute på fältet under valår för att det ska bära frukt, säger han.

– Det har varit roligt att vara mycket på fältet men det har varit tungt för familjen. Barnen är små bara en gång. Därför känns det fel att ta på sig de följande tre åren.

Det tredje centrala biten av beslutet säger han är just familjen.

– När barnen föddes var jag Europaparlamentariker, när de varit små har jag varit partiordförande och minister, med konstant dåligt samvete. Min fru har fått bära en stor del av ansvaret. Hon har också en karriär som är lika viktig som min.

Oroad över beslutsoförmåga

Haglund understryker att han har trivts mycket bra som partiordförande och också som försvarsminister, och kände att arbetet med försvarsförvaltningen var givande även om försvarsreformen var en svår process. Besvikelsen gällde närmast samarbetet inom regeringarna han satt i.

– Det började byggas upp en frustration över att saker inte hände, och jag upplevde att det fanns en del som försökte sabotera mer än bygga upp. Redan i Katainens regering var det så, och det blev sjufalt värre inom Stubbs regering.

– Men jag vill inte skylla på någon person, vi satt ju alla där. Partierna hade bristande förtroende för varandra och det fanns en oförmåga att se hur illa läget var, säger Haglund.

Besvikelsen handlade inte bara om innehållet i politiken och de uteblivna besluten utan också hur det jobbades, "det sattes knivar i vandras ryggar i offentligheten, och man kunde inte utgå från att det som var överenskommet håller".

– Det tycks bli en vana som håller i sig, eftersom jag med oro ser att det finns en oförmåga att komma till skott i de centrala frågorna för landet också i den sittande regeringen, helt oberoende av partibas. Men mitt beslut är inte baserat på det som varit, utan på framtiden.

Haglund är riksdagsledamot och invald för perioden fram till 2019, men på frågan om han sitter perioden till slut eller ställer upp i nästa riksdagsval ger han inte klart besked.

– Jag sitter i riksdagen tillsvidare, säger han kryptiskt.

Däremot avfärdar han att det skulle finnas någon karriärplan i sikte eller att han skulle ha fattat några andra beslut än att lämna ordförandeskapet.

Har det då kommit jobberbjudanden, till exempel från näringslivet?

– Det har hänt under det senaste året, men jag har inte tänkt på det ur det perspektivet. Jag har inga uppdrag på lut eller i sikte, säger Haglund.

– Men jag kommer alltid att vara intresserad av samhällsfrågor och vara aktiv för det finlandssvenska. Och jag har inte uteslutit att jag skulle ställa upp i nästa riksdagsval.

Kommunalval blir det i varje fall inte, och presidentvalet har Haglund inte övervägt.

– Inte för min egen del, jag kandiderar inte i presidentvalet, säger Haglund som på torsdagskvällen reste till Vasa för att där fira påsk med familjen.

Född 1979 i Esbo

Ekonomie magister

Familj: hustrun Michaela, två barn

Aktuell: Avgående partiordförande i SFP. Valdes till ordförande i juni 2012, i en ordförandekamp med Anna-Maja Henriksson som andra kandidat.

Tidigare bland annat SU:s förbundssekreterare 2002–2005, kommunfullmäktigeledamot i Esbo sedan 2005, minister Stefan Wallins politiska statssekreterare 2008–2009, Europaparlamentariker 2009–2012, försvarsminister 2012-2015.

Haglund är SFP:s femtonde partiledare. Den sextonde väljs på partidagen som infaller 11–12 juni i Åbo.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning