Hagalunds simhall rivs?

Bild: Leif Weckström

Ett nytt kapitel i Hagalunds simhalls renoveringshistoria håller på att skrivas. Nu har tanken kommit upp att riva hallen och bygga en ny simhall enligt de gamla ritningarna.

– Vi ska diskutera frågan med museimyndigheter i januari. Ett nybygge skulle ge chansen att reparera de byggnads- och planeringsfel som gjorts i den gamla hallen, säger Kimmo Martinsen, som är planeringschef på affärsverket Esbo lokaler, till hs.fi.

Esbo stadsmuseums chef Maarit Henttonen är inte alls med på noterna när det gäller en rivning.

– Jag har hört om planerna på en rivning, men det är en stor fråga. Man kan inte riva hallen lättvindigt för att man tycker att det är lättare att riva och bygga nytt, säger Henttonen.

Simhallen, som är ritad av arkitekt Aarne Ervi, och som öppnades 1965, är skyddad i detaljplanen. Det senaste halvåret har man gjort undersökningar där man kommit fram till att hallen är i betydligt sämre skick än man trodde. Vatten har brutit sönder hallens betongkonstruktioner och det finns sprickor i taket.

Dessutom borde man reparera luftkonditioneringen, VVS-systemet och vattenbehandlingssystemet. Den uppskattade summan för renoveringen uppgår till 21 miljoner euro. Esbo stad har reserverat 7 miljoner euro för renoveringar av hallen för åren 2018 och 2019. Enligt Martinsen kunde man bygga en ny hall för samma summa som det skulle kosta att renovera den nuvarande simhallen.

Esbo stadsstyrelses lokal- och bostadssektion ska behandla frågan på sitt möte på måndag. Sektionens ordförande Tiina Elo (De gröna) är förvånad över nyheten om en eventuell rivning av simhallen.

– Frågan om hallen har varit aktuell på tidigare möten, men det här förslaget läste jag om på hs.fi första gången på torsdag. Det här är ett sorgligt exempel hur det går när övervakningen av renoveringar är bristfällig, säger Elo.

Enligt henne måste man på allvar utreda frågan om det är värt att renovera den nuvarande hallen. Hon vill ändå inte kommentera frågan mer förrän hon hört tjänstemännens rapport om hallen.

Efter en tvåårig totalrenovering och utvidgning, som blev färdig 2005 och kostade 9 miljoner euro, öppnade Hagalunds simhall.

2008 belönades renoveringen med europeiska unionens kulturarvspris för skicklig restaurering. Renoveringen visade sig ändå vara ett slarvbygge. Kaklen hölls inte på plats, bassängen läckte, betongkonstruktionerna var skadade och luftkonditioneringen bristfällig.

2015 började en ny renovering. I inledningen kom det fram att en omfattande renovering krävs, men att man skjuter upp den och bara små reparationer görs. I maj 2015 stängdes hallen med löftet om en öppning hösten 2016. Det löftet höll inte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning