Hackordning på vägarna

I sommar har jag provkört ett par riktiga småbilar och blivit ganska förtjust i känslan. Det finns mycket som talar för det kompakta, i synnerhet om man bor i en större stad. På motorvägen känns det inte lika smart, men det är inte småbilens fel.

Med ett litet fordon hittar man lättare parkeringsplats, bränsleförbrukningen är oftast låg och ändå har den lätta bilen ofta turbomotor och kapacitet att följa med i trafikströmmen. Den blir sällan andfådd i uppförsbackarna och den ligger i princip inte i vägen för större och starkare bilar.

Numera är det lätt att hitta småbilar med hyfsad krocksäkerhet och de flesta har elektroniska hjälpmedel som gör att risken för allvarliga olyckor minskar. I det här fallet har det goda faktiskt sipprat neråt betydligt effektivare än inom samhällsekonomin.

Det finns egentligen bara ett stort minus med en liten bil, och det beror inte på bilen själv utan på en del av de andra i trafiken. Du sitter i en liten bil och håller normal hastighetsbegränsning, alltså låter visaren krypa lite förbi siffran eftersom alla bilar som regel visar för hög hastighet. Då ser många medtrafikanter det ändå som en medborgerlig plikt att köra förbi dig även om det varken finns utrymme eller behov.

Trafiken är eventuellt den sista riktiga ostörda macho-utposten i samhället där man relativt ostört och utan automatiska konsekvenser kan breda ut sig i mån av hästkrafter och motorvolym och utropa ett mentalt "Här kommer jag, ur vägen alla fattiglappar och sölkorvar". Rent psykologiskt är det svårt att utrota de primitiva reaktioner som lätt framkallas av fler än fyra cylindrar under huven och en motor på mer än två liter.

Att omkörning av en småbil är en rent disciplinär åtgärd märker man lätt. Huvudsaken verkar vara att komma en billängd framför, sedan är det ingen brådska längre. Det här är ett fenomen som man inte blir av med i första hand, om inte hastighetskamerorna blir så många att nöjesomkörarna blir plåtade mer eller mindre regelmässigt.

Också yrkestrafikanterna hör till dem som måste köras om. De har upprepade gånger varnat för farliga omkörningar, men med klent resultat. Fyra av fem buss- och lastbilsförare har enligt en enkät för några år sedan upplevt situationer där omkörande svänger in för nära framför dem.

Det råder en allmänt utbredd missuppfattning att man skulle förlora mycket tid genom att hålla sin plats i ledet på vägen. I praktiken är det överraskande få minuter man kan vinna på riskfyllda omkörningar. Det är enkelt att räkna ut det.

Dan Kronqvist Reporter

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning