Haavisto om al-Hol: Någon konkret operation finns inte just nu

Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Pekka Haavisto säger att man "vetat ända sedan i somras att det inte är möjligt att separera barnen från föräldrarna" och hämta endast barnen från al-Hol. Han säger också, om alla rykten, att någon operation inte pågår.

Några av de öppna frågorna kring finländarna i lägret al-Hol har varit om det pågår en operation för att hämta hem någon därifrån, och om det ska fattas något beslut på politisk nivå.

Haavisto sade på onsdagen att det, trots olika rykten, inte är någon operation på gång för att hämta någon från al-Hol.

– De senaste dagarna har det kommit fram olika scenarier, men att man förberett scenarier är normalt tjänstemannaarbete. Sådan planering diskuteras inte i offentligheten. Om det skulle finnas en operation, skulle den informationen komma först till mig. Men en sådan finns inte, säger Haavisto.

Han avfärdar att informationen skulle ha varit knapphänt, och säger att det som gjorts varit förberedelser och att det därför inte funnits beslut att informera om. Förberedelser har gjorts sedan sommaren och delvis tidigare, för det scenario att lägret till exempel skulle upplösas. Planerna präglas också av att personuppgifter skyddas, säger han.

– Utmaningen har varit att det funnits flera scenarier, till exempel att fångarna friges eller avvisas av kurderna. I oktober var vi nära en situation då lägret kunde ha upplösts, för att vakter åkte i väg och maten tog slut i samband med de turkiska anfallen. En del har också rymt, hur är jag inte säker på, men det talas om människohandel, mutor och eventuella olagliga flyktvägar. Allt sådant försätter barnen i fara, säger Haavisto.

Bland annat Samlingspartiet har sagt att barnen bör hjälpas, men att de vuxna inte bör hämtas till Finland. Haavisto vidhåller att det är svårt att hitta sådana alternativ, och säger att de kurdiska myndigheterna sedan i somras framfört att familjemedlemmar inte separeras från varandra.

– Om inget annat är möjligt måste vi utgå från barnens intresse.

Tar regeringen något beslut?

En fråga som besvaras först på tisdag i interpellationsdebatten är hur den nya regeringen, ledd av statsminister Sanna Marin (SDP), tänker göra, eftersom den senaste diskussionen fördes i regeringen Rinne som inte fattade ett politiskt beslut på regeringsnivå om hur man vill agera kring finländarna i lägret.

Haavisto betonade att han inte i det här skedet svarar för hela regeringens del, eftersom regeringen ännu ska behandla sin politiska linje före interpellationen på tisdag. Hittills finns enbart Rinnes regerings linje, där man noterade Utrikesministeriets handlingsplan till kännedom, men själva planen var på UM:s och utrikesministerns ansvar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning