Haavisto: Fegt och klandervärt att angripa människor som väntar på att evakueras

Finlands evakuering av personer från Afghanistan avslutades på torsdagskvällen. Bild: SPT-Försvarsmakten

Evakueringsoperationen var en framgång, men vi fick inte ut alla, säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna).

Varje finländare är viktig, och varje gång någon behöver hjälp så rycker vi ut och hjälper, säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) på en presskonferens på fredagen med anledning av att Finland på torsdagen avslutade evakueringsoperationen i Afghanistan.

– Samarbetet mellan ministerier, myndigheter och organisationer har fungerat mycket bra, och det visar att vi är beredda att agera i krissituationer, säger Haavisto.

Allt som allt kunde Finland evakuera 330 personer från Kabuls flygplats under de tio dagar som aktionen pågick. Av dessa var 150 personer sådana som evakuerades som konsulär tjänst. Det handlar dels om finländska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i Finland, dels om personer som evakuerades av humanitära skäl. Bland dessa finns även ensamkommande barn.

Av de evakuerade är 50 sådana som arbetat för EU-delegationen, samt deras familjer. 30 personer är sådana som arbetat för Nato-operationen i Afghanistan, och deras familjer. Övriga var sådana som ingick i den lista som statsrådet tagit fram över personer som arbetet för Finland vid beskickningen i Kabul, och deras familjer.

En majoritet av dem som evakuerades är kvinnor och barn.

– Det har helt enkelt att göra med att människor har evakuerats med sina familjer, säger Haavisto.

Det finns ännu tiotals personer kvar i Afghanistan som skulle behövt evakueras. Haavisto vill av säkerhetsskäl inte gå in på hur många det handlar om, vilka de är eller var i landet de finns.

– Nästan alla europeiska länder är i den situationen att man inte fått ut alla. Det europeiska samarbetet blir nu viktigt för att vi ska kunna hjälpa dem. Vi vet vilka som finns kvar och vi försöker hålla kontakt med dem.

Haavisto fördömer i skarpa ordalag terrorattacken vid flygplatsen i Kabul på torsdagskvällen.

– Kan man tänka sig något fegare, eller ett mer klandervärt beteende, än att slå till mot människor som väntar på att bli evakuerade, och mot dem som hjälper dem.

Soldaterna inte i direkt fara

Även försvarsminister Antti Kaikkonen (C) berömmer myndighetssamarbetet. Han säger att det är tack vare att Finland deltagit i internationellt militärt samarbete som man kunde skicka egna trupper till Kabul för att hjälpa till med evakueringen.

– Våra soldater befinner sig nu på en mellanetapp för en välförtjänt vila. Vi väntar hem dem under veckoslutet.

Kaikkonen säger att han av säkerhetsskäl fortfarande inte kan avslöja exakt hur många soldater som åkte till Kabul för en dryg vecka sedan.

– De befann sig aldrig i någon direkt fara under operationen, och de behövde inte heller ta till våld i något skede. De kommer att få all den hjälp och det stöd de kan behöva för att bearbeta sina erfarenheter.

Det finländska tillbakadragandet var planerat till torsdagen sedan tidigare, terrordådet hade därmed ingen inverkan på beslutet att avsluta operationen.

– Vi visste att USA behöver de sista dagarna till att organisera tillbakadragandet av sina egna trupper.

Kaikkonen säger att det nu kommer att göras en utvärdering av såväl evakueringsoperationen som Finlands 20-åriga medverkan i det militära samarbetet i Afghanistan.

På förläggningar

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger hon känner en lättnad för alla dem som kommit till trygghet.

De till Finland evakuerade har nu placerats på flyktingförläggningar runtom i landet, och de kommer så småningom att placeras i olika kommuner.

De som inte hör till den grupp som statsrådet redan beviljat uppehållstillstånd ska genomgå den normala ansökningsprocessen för asyl.

– Vi kan nu förvänta oss att flyktingströmmen från Afghanistan till grannländerna ökar, och där kommer att behövas insatser. Nästa vecka ska EU:s inrikesministrar diskutera läget i Afghanistan. Det internationella samarbetet där kommer att bli viktigt framöver, säger Ohisalo.

"Omöjligt att jobba systematiskt"

Utrikesminister Haavisto säger att hela evakueringsoperationen varit något utöver det vanliga.

– Först diskuterade vi om vi alls kan skicka någon dit. Först åkte ett par tjänstemän från ministeriet, men det klarnade snart att kaoset på flyplatsen i Kabul är sådan att det är omöjligt att jobba systematiskt. Man har fått leva i stunden.

Försvarsminister Kaikkonen säger att det står fullt klart att det hela inte hade gått att genomföra utan hjälp av den grupp soldater som Finland skickade till Kabul.

– Det finns många lärdomar att hämta ur denna erfarenhet, lärdomar som är bra att ha om det kommer liknande situationer i framtiden, säger Kaikkonen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning