Haatainen vill ikapp Norden – svensk förebild omtvistad

– Vi ser svenska Samhall som en förebild för att sysselsätta dem som har begränsad arbetsförmåga, säger arbetsminister Tuula Haatainen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Vi ska satsa minst lika mycket på att sysselsätta som det övriga Norden gör. Men förebilden för arbetsminister Tuula Haatainens nya "Bry sig om"-företag i Sverige är inte oproblematisk.

– Arbetsförmedlingen i de andra nordiska länderna har mycket mer resurser än vi. Och våra karensregler är betydligt strängare, säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP).TE-byråerna runtom i landet sk...