Gymnastiken gör upp med sitt förflutna – ny kommission ska förhindra sexuella övergrepp

Larry Nassar dömdes till 40-175 års fängelse för sexuella övergrepp och innehavande av barnpornografiskt material.Bild: Matthew Dae Smith/Lansing State Journal via AP

Gymnastiken var i vintras i blåsväder på grund av de omfattande sexuella övergreppen som den amerikanska landslagsläkaren Larry Nassar stått för. Nu tar internationella gymnastikförbundet tag i problemet och grundar en kommission som ska jobba för att skapa en säkrare miljö för idrottarna.

Sex månader efter att den ökända amerikanska gymnastikläkaren Larry Nassar dömdes till 125 års fängelse för sexuella övergrepp och innehav av barnpornografi meddelar det internationella gymnastikförbundet FIG att man grundar en etisk kommission (Gymnastics ethics foundation) för att förhindra att liknande fall sker i framtiden.

Då Nassar dömdes i slutet av januari för att sexuella övergrepp efter att över 150 kvinnor vittnat mot läkaren under den sju dagar långa rättegången. Nassar var läkare för USA:s gymnastiklandslag i 30 år och han fängslades i december i fjol. Han avtjänar också ett 60-årigt fängelsestraff efter att myndigheterna upptäckt barnpornografiska bilder på hans dator. Nassars yngsta offer var bara sex år gamla medan flera av dem är olympiska stjärnor.

De första anklagelserna mot Nassar kom 2016 men det dröjde ett år innan fallet uppmärksammades och det amerikanska gymnastikförbundet tog tag i vad som kan vara de värsta fallen av sexuella övergrepp inom idrotten. Dåvarande ordförande Steve Penny lämnade sin post efter att ha utsatts för skarp kritik för förbundets långsamma agerande i fallet.

Domaren Rosemarie Aquilina var resolut och bestämd då hon läste upp domen för Nassar i vintras:

– Det är en ära för mig att döma dig eftersom du aldrig någonsin förtjänar att befinna dig utanför ett fängelse. Jag skrev precis under din dödsdom.

Kommissionen är förbundets flaggskepp

Med Nassar bakom lås och bom har FIG tagit tag i problemet. Man har sett över sin verksamhet, man rättar till fel i processerna och man skapar nya skyddsnät för idrottarna så att det i framtiden ska vara omöjligt att fallet Nassar upprepar sig i någon som helst utsträckning.

– I den här exakta stunden i historien, med den här domen och den här rättegången upplever vi en vändpunkt för hur vårt samhälle ser på sexuella trakasserier, sade åklagaren i sitt avslutande anförande i rättegången mot Nassar.

Nu får åklagarens ord genklang från idrottens maktkorridorer.

– FIG har en lång och fin historia som gör gymnastikfamiljen stolt. Men vi kan inte vara stolta utan att visa respekt för de grundläggande principerna för gott ledarskap och etisk rättvisa, säger FIG:s ordförande Morinari Watanabe.

FIG meddelade i början av året att man tillsatt ett oberoende organ för att hjälpa offer och för att förhindra ytterligare fall av sexuella övergrepp.

Förbundet kallar den nya kommissionen för sitt nya flaggskepp.

– Varje idrottare har rätt att bli skyddad från all sorts våld, trakasserier och skymf oberoende av ras, färg, kön, sexuell läggning, födelseort, hemland, språk, religion eller andra åsikter, nationell eller social tillhörighet, handikapp, fysiska attribut, idrottsliga förmåga eller annan status, skriver FIG i ett uttalande och fortsätter:

– Det är viktigt att öka kunskapen och medvetenheten om tecken som tyder på trakasserier eller annat opassande beteende. Alla som deltar i gymnastiken måste veta hur man identifierar och lyfter fram problemen och att de nationella förbunden, olympiska kommittéerna och övriga idrottsliga myndigheter reagerar på anmälningarna.

Den nya etiska kommissionen måste godkännas av FIG:s årsmöte i december. Men författningen och de operativa reglerna har redan godkänts av den verkställande kommittén inom FIG. Den verkställande kommittén har också godkänt de stadge- och regeländringar som krävs för att den etiska kommissionen kan inleda sin verksamhet. Så årsmötets beslut borde inte vara mer än en formalitet.

– Enligt den etiska kommitténs författning kommer den att ha ansvar för att övervaka bra ledarskap och de etiska principerna i FIG. Den kommer att ha hand om disciplinära förfaranden och jobba för att skapa en säker zon för idrottarna som är fri från trakasserier och hot, skriver FIG.

– Den organisatoriska modellen är uppbyggd så att den etiska kommittén arbetar helt självständigt från FIG och de nationella medlemsförbunden.

Om och när FIG:s högsta organ godkänner planerna kan den etiska kommittén inleda sitt arbete den 1 januari 2019.

FIG:s ordförande Morinari Watanabe säger att förbundet vill göra en klar förbättring och lämna skandalerna bakom sig.

– Vårt mål är att bli en förebild då det gäller bra ledarskap och samarbete i idrottsvärlden. Den nya organisationen gör det möjligt för oss att skydda idrottarna och de nationella organisationerna bättre, säger han.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33