Lärkan är primuselev – Grankulla kommer tvåa

Då man ser på de svenskspråkiga gymnasierna klarade sig Gymnasiet Lärkan bäst i studentskrivningarna. Arkivbild. Bild: Tor Wennström

Gymnasiet Lärkan, Gymnasiet Grankulla samskola och Vasa övningsskola presterade bäst i studentskrivningarna i Svenskfinland. Här kan du se hur gymnasierna placerade sig i rankningen.

Gymnasiet Lärkan i Helsingfors klarade sig bäst i studentskrivningarna av de svenskspråkiga gymnasierna, visar Studentexamensnämndens data. Medeltalet för alla studenter i Lärkan är 5,04 poäng.

Medeltalet är uträknat genom att först räkna ut medeltalet för alla studenter utifrån alla ämnen som de skrivit. Därefter uträknas medeltalet för hela gymnasiet utifrån studenternas personliga medeltal.

Det högsta betyget laudatur ger 7 poäng. Eximia ger 6, magna ger 5, cum laude 4, lubenter approbatur ger 3 och approbatur ger 2 poäng. Därmed är det högsta möjliga medeltalet 7 och det lägsta 2.

Det nästa bästa svenskspråkiga gymnasiet är Gymnasiet Grankulla samskola med 5,02 poäng.

Därefter följer Vasa övningsskola (4,88), Pargas svenska gymnasium (4,83) och Katedralskolan i Åbo (4,81). Se faktarutan för hela listan.

Svenskspråkiga fick bättre resultat i snitt

Totalt 24 879 personer tog studenten i vår. Av dessa tog 1 943 studenten i ett svenskspråkigt gymnasium. Det innebär att andelen svenskspråkiga studenter uppgår till 7,8 procent, vilket är mer än den svenskspråkiga befolkningens andel av befolkningen som är 5,2 procent.

Andelen kvinnor som tog studenten var som vanligt högre än andelen män – 58,8 i jämförelse med 41,2 procent.

De kvinnliga studenterna presterade också något bättre än de manliga. Medeltalet för alla kvinnliga studenter blev 4,37 poäng och för de manliga 4,21 poäng.

Jämför man resultaten mellan de svensk- och finskspråkiga gymnasierna ser man att de svenskspråkiga återigen klarat sig bättre.

Medeltalet för de svenskspråkiga studenterna blev 4,46 poäng medan medeltalet för de finskspråkiga studenterna uppgick till 4,29 poäng.

Medeltalet för alla studenter blev 4,31 poäng i vår.

Sämre än i fjol

Jämfört med fjolåret har de svenskspråkiga gymnasierna presterat något sämre.

Även i fjol klarade sig Gymnasiet Lärkan bäst bland de finlandssvenska gymnasierna, men då uppgick medeltalet till hela 5,21 poäng, vilket var 0,17 poäng mer än i år.

Näst bäst i fjol var Katedralskolan i Åbo med 5,18 poäng. Därefter följde Gymnasiet Grankulla samskola (5,08), Mattlidens gymnasium (4,96) och Kotka svenska samskola (4,93).

Det sammanlagda antalet studenter var något högre i fjol 25 459. Antalet svenskspråkiga studenter var däremot nästan detsamma, 1 971.

Medeltalet för alla studenter i fjol var detsamma som i år, det vill säga 4,31 poäng.

Bästa finska gymnasiet

Det bästa finskspråkiga gymnasiet i vårens skrivningar var Etelä-Tapiolan lukio med 5,76 poäng. Därefter följer Ressun lukio (5,71) och Kulosaaren yhteiskoulu (5,68).

Totalt 17 finskspråkiga gymnasier presterade bättre än det bästa svenskspråkiga gymnasiet. Det finns sammanlagt 362 finskspråkiga gymnasier.

De svenskspråkiga gymnasierna är 36 eller 37 till antalet, beroende på om det åländska gymnasiet räknas som ett eller två gymnasier. I detta sammanhang utgår vi från 36 gymnasier.

Gymnasiet Lärkan: 5,04

Gymnasiet Grankulla samskola: 5,02

Vasa övningsskola: 4,88

Pargas svenska gymnasium: 4,83

Katedralskolan i Åbo: 4,81

Björneborgs svenska samskola: 4,74

Pedersöre gymnasium: 4,65

Borgå Gymnasium: 4,65

Mattlidens gymnasium: 4,59

Ekenäs gymnasium: 4,56

Kimitoöns gymnasium: 4,54

Virkby gymnasium: 4,53

Topeliusgymnasiet i Nykarleby: 4,53

Hangö gymnasium: 4,52

Brändö gymnasium: 4,5

Svenska samskolan i Tammerfors: 4,46

Ålands lyceum: 4,41

Karis-Billnäs gymnasium: 4,41

Kotka svenska samskola: 4,4

Svenska privatskolan i Uleåborg: 4,36

Sibbo gymnasium: 4,35

Korsholms gymnasium: 4,32

Tölö gymnasium: 4,23

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors: 4,23

Lovisa Gymnasium: 4,22

Närpes gymnasium: 4,21

Jakobstads gymnasium: 4,2

Kronoby gymnasium: 4,18

Vörå samgymnasium: 4,18

Vasa gymnasium: 4,18

Kristinestads gymnasium: 4,16

Gymnasiet i Petalax: 4,15

Karleby svenska gymnasium: 4,01

Kyrkslätts gymnasium: 3,93

Helsinge gymnasium: 3,85

Vasa svenska aftonläroverk: 3,7

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning