Gymnasier och yrkesskolor ska bli kostnadsfria enligt lagförslag

Enligt lagförslaget ska studerande i framtiden ha rätt till avgiftsfri utbildning upp till 20 års ålder. Bild: Sofia Westerholm/SPT

De unga som hösten 2021 inleder sina studier på andra stadiet ska inte behöva betala för sin utbildning. Det föreslår arbetsgruppen som bereder lagförslaget för den utvidgade läroplikten.

Lagberedningen för den planerade utvidgningen av läroplikten går framåt, meddelar Undervisnings- och kulturministeriet. Under veckan har såväl en ministerarbetsgrupp som en uppföljningsgrupp sammanträtt för att bereda lagförslaget.

Enligt ministrarnas förslag ska studerande i framtiden ha rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet fram till utgången av det kalenderår då hen fyller 20 år.

Andra stadiet är gymnasier och yrkesskolor.

Avsikten är att de första studerande som berörs av lagändringen är de studerande som hösten 2021 inleder sina studier på andra stadiet.

Högstadierna ska handleda

Ministrarna föreslår även att högstadierna ska bära ansvaret för att under årskurs 9 handleda de unga i valet av fortsatt studieplats.

Om eleven inte får en studieplats via gemensam ansökan, föreslås att högstadiet ska fortsätta sin handledning så att eleven kan söka en studieplats via den kontinuerliga ansökan. Handlednings- och tillsynsansvaret skulle enligt lagförslaget fortsätta ända tills eleven har inlett studierna vid en annan läroinrättning.

Om eleven blir utan studieplats eller väljer att avbryta studier så länge hen är läropliktig, är det enligt förslaget i sista hand kommunen som ska ansvara för att hjälpa hen att finna en studieplats.

Avsikten är att lagförslaget skickas på remiss i slutet av april. Regeringens proposition överlämnas till riksdagen hösten 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning