Gymnasie- och yrkesskolstuderande föreslås få gratis resekort

Bild: Mostphotos

De som börjar studera på gymnasium eller yrkesskola i Helsingfors i höst föreslås få gratis resekort för lokaltrafiken.

De avgiftsfria resekorten är en del av försöket med gratis utbildning på andra stadiet, som Helsingfors stadsfullmäktige godkände i fjol. I budgeten för 2019 reserverades två miljoner för försöket, varav närmare hälften föreslås gå till resekorten. Fostrans- och utbildningsnämnden fattar beslut om saken nästa vecka.

Tills vidare gäller gratiskorten bara för hösten 2019 och bara dem som då börjar sina studier på andra stadiet. Kostnaderna beräknas vara 60 000 euro för de svenskspråkiga gymnasisterna, 320 000 euro för de finskspråkiga gymnasisterna och 493 000 euro för yrkesskolstuderandena.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning