Gullig video bevisar: Visst finns det flygekorrar i Esbo

Flygekorren är främst aktiv nattetid och den undviker att hamna på marken. Därför är det sällan man ser den i naturen, även om man skulle bo nära dess revir. Bild: Kai Hilditch

Flygekorren blir allt vanligare i huvudstadsregionen och kan komma att försvåra nya byggprojekt. Karoliina Pertamos söndagspromenad fick ett dramatiskt slut när hon fick rädda en flygekorrunge i Esbo.

Karoliina Pertamo var ute på promenad i Sökö i söndags när hon hörde något som lät som fågelpip vid sidan av vägen. Då hon sökte upp källan upptäckte hon något som få finländare sett i naturen: en flygekorrunge som fastnat i ett häggspinnmalsnät.

– Jag hade inte ens min telefon med mig, så jag skyndade mig hem för att hämta telefonen, handskar och en korg för att försöka rädda flygekorren, berättar Pertamo, som är en aktiv fågelskådare.

Om man stöter på en vilsen flygekorrunge ska man först hålla sig borta och se om dess mamma kommer och hämtar den. Ifall det inte händer och man vet var dess bo ligger kan man försöka lyfta den till dess träd. Man kan också ringa Högholmens viltsjukhus och fråga om råd. Bild: Leo Pertamo

Platsen låg nära ett träd där hon visste att det finns ett flygekorrbo, eftersom hon ofta sett spillning vid trädet.

Tillsammans med sin son lyckades hon få loss flygekorren från nätet. Hon ringde Högholmens viltsjukhus, när de rådde henne att föra ekorren tillbaka till sitt bo. Efter en tur till grannhuset för att låna an stege lyckades de lyfta upp den lilla gnagaren till trädet.

– Den ville helt tydligt tillbaka till sitt bo. Stackarn hade sannolikt dinglat hela dagen i nätet.

Men räddningsoperationen var inte över. Följande kväll gick Pertamo tillbaka till trädet där en flygekorre, sannolikt densamma, vacklade på en gren.

– Det var uppenbart att allt inte låg rätt till.

Efter att en bofink landade på trädgrenen bredvid flygekorren föll den på marken. Pertamo slog ett nytt samtal till Högholmen och blev uppmanad att köra flygekorren till viltsjukhuset.

– Hemma gav vi ekorren vatten via en spruta – man såg att den uppenbart var väldigt törstig, så fort som den började dricka. Vi lade den i en tårtkartong och under bilturen märkte man att den piggnat till av vattnet eftersom man hörde att den började röra på sig i kartongen.

Fler urbana flygekorrar

Få finländare har sett en flygekorre i naturen, eftersom den rör sig främst nattetid och undviker att hamna på marken. Arten klassas som nära hotad och beståndet har minskat i tiotals år på grund av att man huggit ner skogar med lämpliga boplatser.

Men flygekorren har visat sig vara mer anpassningsbar än man trott. I takt med att antalet träd med håligheter minskat i glesbygderna har flygekorren flyttat till stadsskogar.

I norra Esbo finns det särskilt mycket flygekorre och under de senaste åren har man fått syn på dem också i de tätt bebyggda södra delarna. I fjol uppskattade Esbo stad att det fanns kring 800 flygekorrar och 415 skogsdungar där det bor flygekorrar.

Nu finns tecken på att allt fler flygekorrar flyttat vidare, till Helsingfors. I Helsingfors stads kartläggning från år 2016 har antalet revir tredubblats på två år. På måndagen rapporterade Helsingin Sanomat att flygekorren i Helsingfors stads nyaste, ännu ofullständiga, kartläggning spridit sig snabbare än väntat. Särskilt vid Vichtisvägen har man hittat flera nya flygekorrområden, vilket kan sätta käppar i hjulet för stadens planer att förvandla motorvägar till bulevarder.

Flygekorren är Finlands ansvarsart i EU, och de enda EU-länder där arten förekommer är Finland och Estland. Enligt naturskyddslagen är det förbjudet att förstöra eller försämra platser där flygekorrar förökar sig eller rastar.

Finland och Estland är de enda EU-länder där flygekorren förekommer. Bild: Karoliina Pertamo

Ny adoptivfamilj sökes

På Högholmen berättar djurskötare Laura Pulli att den räddade flygekorren mår bra och har växt 1,2 gram sedan i går, då vågen låg på 30 gram. Ungen fick först elektrolytvätska och har därefter matats med mjölkersättning.

Nu hoppas personalen på Högholmen att man hittar ett lämpligt adoptivhem. De har kontaktat en flygekorrentusiast som installerat ett antal viltkameror i Egentliga Finland. Så fort de hittar ett flygekorrbo med ungar i ungefär samma ålder förs ungen dit, då NTM-centralen redan gett grönt ljus för flytten.

Enligt Pulli får Högholmen två till fem flygekorrspatienter per år. Hon tror att problemet i det här fallet har varit att ungen tagit sig ur boet för tidigt.

– Ofast hämtar modern ungen tillbaka till boet. Så om man ser en bortkommen flygekorrunge lönar det sig oftast att hålla sig borta och låta mamman hämta ungen, men i det här fallet lyckades det av någon orsak inte.

Flygekorrungen som hittades i Sökö hade sannolikt tagit sig ur sitt bo för tidigt och hittades inte längre av sin moder. Bild: Kai Hilditch

Flygekorren har engagerat domstolar i tiotals år då skogbrukarnas, stadsplanerarnas och flygekorrens intressen ofta går isär. Bild: Kai Hilditch

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning