Guggenheim bra för Helsingfors

I Finland skulle Guggenheim Helsingfors utöver konst förevisa nordisk design och arkitektur.

Det pågår en livlig debatt i offentligheten om museet Guggenheim Helsingfors. Debatten har kanske gett en bild av att den finländska konstvärlden till största delen motsätter sig projektet. Emellertid är det många aktörer inom konstbranschen som ser museet som en möjlighet för staden och hela landet. Också Ateneum, Musikhuset, Operan och Kiasma stötte på sin tid på hårt motstånd och nu kan vi knappast föreställa oss staden utan dem.

Guggenheim-museerna i världen presenterar högklassig modern och nutidskonst för många olika publiker. Museerna har en stark betoning på forskning och utbildning. I Finland skulle Guggenheim Helsingfors utöver konst förevisa nordisk design och arkitektur. Avsikten är att största delen av programmet ska utformas i Finland och att museet ska samarbeta med befintliga museer i regionen. Detta sätt att dela verksamhet och kompetens är viktigt. Även om museisamarbetet med Guggenheim-stiftelsen i ett senare skede inte fortsätter har vi i Helsingfors centrum en museibyggnad som säkert kommer till användning.

Guggenheim Helsingfors förstärker stadens varumärke. Museet placerar Helsingfors på kartan på ett nytt sätt och stärker hela museifältet i Finland. Museet skapar nya arbetstillfällen i branschen och hämtar en ny konstintresserad publik till staden som också besöker de befintliga museerna. Det internationella intresse som museet väcker är bra för alla som verkar i Helsingfors. Genom museets utställningar har finländska konstnärer, formgivare och arkitekter möjlighet att göra sina verk kända ute i världen och att nå ut till nya publiker i form av Guggenheims roterande utställningar. Dessutom bildar museet med sitt kringprogram, sina öppna boulevarder och sina restauranger en ny plats för umgänge i Helsingfors centrum.

Även om museets besökarmål är ambitiöst och det finns många utmaningar och obesvarade frågor i detta skede är vi övertygade om att museet har alla förutsättningar för att nå framgång i Helsingfors. Det förutsätter dock att det nya museet och de befintliga aktörerna samarbetar samt att offentliga och privata aktörer enas kring en gemensam vision. Vi vill vara med och skapa detta.

Maria Didrichsen intendent, Didrichsens konstmuseum Jannica Fagerholm vd, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse/Villa Gyllenberg konstmuseum

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03