Grymt, sa grisen när ingen vill betala för bättre djurhållning

Över hälften eller 57 procent av européerna anser att det är "mycket viktigt" att djurens välbefinnande beaktas i produktionen. I Finland är andelen 78 procent, enligt eurobarometern 2016. Jämfört med...