Grundräntan förblir minus 0,25 procent

Grundräntan förblir minus 0,25 procent till årets slut, enligt Finansministeriets beslut. Bild: Pixabay/SPT

Finansministeriet har fastställt grundräntan till minus 0,25 procent från och med den 1 juli till utgången av december.

Grundräntan förblir därmed densamma hela året. Grundräntan fastställs två gånger om året och beräknas enligt medelvärdet av tolv månaders marknadsränta. Som marknadsränta används tolv månaders Euribor som är en gemensam referensränta för penningmarknaderna i euroområdet.

Finansministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet på en fjärdedels procentenhet. Grundräntan påverkar bland annat de räntesatser som tillämpas i bankernas utlåning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning