Grundlagsutskottet om möjligheten till flera bordläggningar: "Ärendet kommer att fortskrida"

Mats Löfström säger att frågan om upprepade bordläggningar av samma ärende kommer fortskrida i grundlagsutskottet. Foto: Henri Forss/SPT Bild:

Grundlagsutskottet fortsätter behandla ärendet om bordläggning. Ett beslut om huruvida sakkunniga ska höras i frågan eller inte väntas under veckan.

Under tisdagen sammanträdde riksdagens grundlagsutskott. På mötet behandlades frågan om huruvida det är möjligt att bordlägga ärenden i plenum flera gånger.

Förra veckans debatt om EU:s återhämtningsfond präglades av att Sannfinländarna använde sina anföranden till att prata i flera dygn för att förhala en omröstning, och bordlägga frågan ytterligare en gång.

Detta gjorde att grundlagsutskottet valde att lyfta frågan under tisdagens möte.Trots att ämnet diskuterades var frågan inte formellt uppsatt som en punkt på dagordningen.

– Det här var det första mötet där möjliga förändringar i arbetet i plenisalen diskuterades. Ärendet kommer att utredas och frågan kommer att fortskrida under veckan. På onsdagens möte kommer vi att fortsätta diskutera, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem i grundlagsutskottet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning