Grundlagsutskottet morrade om Terhos Ålandskläm – "inte korrekt"

Målet med den nya självstyrelselagen är bland annat att lösa de problem som vårdreformen orsakar för Ålands ekonomi, eftersom reformen inte genomförs på Åland. Staten har lovat extra finansiering som neutraliserar det ekonomiska bortfall som reformen skulle innebära för Ålands del, uppger Ålands landskapsregering. Bild: SPT

Måndagen var en maratondag för grundlagsutskottet, som inledde med grönt ljus till Ålands finansiering, och fortsatte med sin spurt i vårdreformen.

Minst åtta timmar hade reserverats den här måndagen för grundlagsutskottet att gå igenom landskaps- och vårdreformen.I vilken mån utskottet hittar problem - och hur många – kan avgöra om riksdagen hin...