Grundlagsutskottet hör Pekka Haavisto om hanteringen av de finska medborgarnas situation i al-Hol

I al-Hol-lägret i sydöstra Syrien finns omkring 70 000 personer, bland annat familjemedlemmar till IS-krigare. I början av december framkom det att Pekka Haavisto ville få hem finländska barn från lägret. Bild: Vesa Moilanen

Riksdagen fattar ett beslut om ett åtal ska väckas utifrån grundlagsutskottets utlåtande. Om riksdagen fattar ett sådant beslut behandlas frågan i riksrätten.

I dag, tisdag, hörs utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) om hans hantering av de finländska medborgarnas situation i lägret al-Hol i Syrien.

Utredningen bygger på grundlagens paragraf 115 och en begäran som tio riksdagsledamöter från oppositionspartierna Sannfinländarna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna har gjort.

Om grundlagsutskottet och riksdagen beslutar att Haavisto agerat orätt i frågan så väntar riksrätt.

Under tisdagsmorgonen hörs även Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen, riksåklagare Raija Toiviainen och biträdande riksåklagare Jukka Rappe.

Ett åtal kan enligt grundlagen väckas mot en medlem i statsrådet om hen misstänks för att uppsåtligt eller på grund av grov förseelse ha brutit mot lagen och sina tjänsteplikter i egenskap av minister.

Enligt Yle hördes senast en minister av grundlagsutskottet när Jyrki Katainen var statsminister, vilket gör förfarandet väldigt ovanligt.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning