Coronafall fördröjer grundlagsutskottets beslut i Haavisto-fallet

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) är misstänkt för brott mot tjänsteplikt och brott mot samarbetsskyldighet med anledning av al-Hol-härvan. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Det är fortfarande oklart om utrikesminister Pekka Haavistos agerande under al-Hol-härvan kommer att få konsekvenser. Riksdagens grundlagsutskott är vingklippt på grund av ett coronafall i riksdagen.

Riksdagens grundlagsutskott fortsatte behandla brottsmisstankarna mot utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) på fredagen.

– Vi hörde Haavisto och hans rättsbiträde om ex-justitiekansler Jaakko Jonkkas uttalande. Vi har redan tidigare hört honom om de övriga uttalandena, sade grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP).

Utskottet kommer att fortsätta behandla frågan nästa vecka på tisdag. Då fattar man beslut om huruvida man ska fortsätta med att höra sakkunniga i frågan.

– Efter att vi har hört tillräckligt många sakkunniga börjar vi diskutera innehållet i vårt betänkande. Det torde ta hela nästa vecka.

Utskottet körde fast i sin behandling av frågan på fredagen då alla utskottsledamöter från Sannfinländarna uteblev på grund av att deras partibroder Tom Packalén (Sannf) hade testat positivt för coronaviruset. Yle uppger att utskottet nu utreder om de tre sannfinländska ledamöterna kan delta i mötet på tisdag så att man kan komma vidare med frågan.

Grundlagsutskottet siktar på att avsluta behandlingen av Haavistofrågan inom oktober månad.

Centralkriminalpolisen misstänker Haavisto för brott mot tjänsteplikt och brott mot samarbetsskyldighet i samband med al-Hol-härvan i fjol höstas.

Haavisto fråntog Utrikesministeriets dåvarande konsulära chef Pasi Tuominen ansvaret för att repatriera finländska medborgare från lägret al-Hol i Syrien efter att Tuominen ansåg att Haavisto bad honom bryta mot lagen.

Om grundlagsutskottet anser att brottsmisstankarna håller kan riksdagen med enkel majoritet väcka åtal mot honom. Utskottet kan också anse att misstankarna saknar grund eller att det eventuella brottet är så ringa att ärendet kan läggas ner.

Haavisto bestrider brottsmisstankarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning