Grundlagsutskottet förbereder till utlåtande

Riksdagens grundlagsutskott ger sitt utlåtande om förslaget till lag om valfrihet i vården under denna vecka. Arkivbild.Bild: Spt / Ari Sundberg

Grundlagsutskottet väntas ge sitt utlåtande om valfrihet under denna vecka. Utlåtandet kan bli avgörande för vårdreformens framtid.

Grundlagsutskottet inleder på tisdagen arbetet med att formulera sitt utlåtande om valfrihet inom vården. I bästa fall får utskottet sitt utlåtande färdigt redan under onsdagen.

I sitt förra utlåtande i juni i fjol konstaterade utskottet att förslaget var problematiskt ur ett grundlagsperspektiv på flera punkter. Det största problemet var kravet om bolagisering av offentliga tjänster som stod i strid mot grundlagens bokstav. Regeringen har efter det gjort omfattande förändringar i sitt förslag. Åsikterna bland de sakkunniga som utskottet hört under vintern och våren om det uppdaterade lagförslaget har varit blandade.

Efter grundlagsutskottets utlåtande ska lagen ännu behandlas i social- och hälsovårdsutskottet varefter det ännu en gång ska behandlas i grundlagsutskottet.

Om grundlagsutskottet inte lyckas formulera ett enhälligt utlåtande blir det ännu en spik i kistan för hela landskaps- och vårdreformen som borde bli färdig under juni månad för att det planerade landskapsvalet ska kunna hållas i oktober.

I ett gemensamt utlåtande den 7 maj skriver ordförandena för de tre regeringspartiernas att det är viktigt att alla utskott gör sitt yttersta för att vårdreformen blir av.

– Vi utgår ifrån att riksdagen samlas så länge som det behövs för att besluten blir fattade. Det finns ingen orsak att ta sommarledigt innan besluten för finländarnas bästa är gjorda, skriver Antti Kaikkonen (C), Kalle Jokinen (Saml) och Simon Elo (Blå).

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33