Grundlagsutskottet får ny ordförande, Strand ska leda framtidsutskottet – här är nyckelfigurerna i riksdagen

Mika Niikko (Sannf) föreslås leda utrikesutskottet den här valperioden. Här tallar han med Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) som föreslås bli medlem i det nya underrättelsetillsynsutskottet. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Efter regeringsbildningen ruckas platserna i utskotten. Johanna Ojala-Niemelä (SDP) föreslås bli ny ordförande för grundlagsutskottet.

Vice ordförande i grundlagsutskottet blir tidigare justitieminister Antti Häkkänen (Saml).

Johanna Ojala-Niemelä (SDP) ska leda grundlagsutskottet. Bild: Lehtikuva/Mesut Turan

Formellt utnämns gruppernas nominerade den 18 juni.

SDP valde Johannes Koskinen till ordförande för finansutskottet och Suna Kymäläinen till ordförande för kommunikationsutskottet. Det kommer dessutom att vara SDP som leder det nya underrättelsetillsynsutskottet, som tillkommit i samband med de nya underrättelselagarna. I det utskottet är namnen ännu inte valda.

Satu Hassi (Gröna) kommer att leda stora utskottet, som bland annat hanterar EU-frågor. Finland är ordförandeland mellan juli och december. Outi Alanko-Kahiluoto blir ordförande för revisionsutskottet.

Joakim Strand (SFP) kommer att leda framtidsutskottet.

Joakim Strand (SFP), till höger, föreslås bli ordförande för framtidsutskottet. Bild: SPT/Jenny Jägerhorn-Tabermann

Samlingspartiet nominerar Ilkka Kanerva att fortsätta som ordförande för försvarsutskottet. Tidigare talman Paula Risikko, som har en bakgrund som rektor, ska leda kulturutskottet som hanterar utbildningsfrågor.

Riksdagsgrupperna leds av

SDP: Antti Lindtman

Sannfinländarna: Ville Tavio

Samlingspartiet: Kai Mykkänen

Centern: Antti Kurvinen

Gröna: Emma Kari

Vänsterförbundet: Paavo Arhinmäki

Svenska riksdagsgruppen: Anders Adlercreutz

Kristdemokraterna: Päivi Räsänen

Liike Nyt: Harry Harkimo

Ekonomiutskottets ordförandeskap kommer enligt Samlingspartiets riksdagsgrupp att alternera mellan Juhana Vartiainen och Sanni Grahn-Laasonen så att det de första två åren är Vartiainen som leder det, och Grahn-Laasonen under slutet av perioden.

Sannfinländarnas tre ordförandeplatser föreslås gå till Mika Niikko i utrikesutskottet, Leena Meri i lagutskottet och Riikka Purra i förvaltningsutskottet. Partiordförande Jussi Halla-aho föreslås sitta som medlem i stora utskottet och förvaltningsutskottet, de utskott som behandlar EU-politik och bland annat invandringspolitik.

Anu Vehviläinen (C) ska leda social- och hälsovårdsutskottet. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Social- och hälsovårdsutskottet kommer återigen att vara fullt sysselsatt med vårdreformen, och utskottet ska ledas av den tidigare reformministern Anu Vehviläinen (C). Vice ordförandeskapet hör till Samlingspartiet och Mia Laiho.

Centern har förutom Vehviläinen nominerat Anne Kalmari till ordförande för jord- och skogsbruksutskottet och Hannu Hoskonen till ordförande för miljöutskottet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning