Grundlagsutskottet fann brister i regeringens planerade restaurangbegränsningar – väcker nu frågor inom oppositionen

Regeringens framtida restaurangbegränsningar får kritik av såväl grundlagsutskottet som oppositionen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Såväl grundlagsutskottet som oppositionen är kritiska till regeringens planer på framtida restaurangbegränsningar. Enligt grundlagsutskottet måste den föreslagna lagen bättre ta i beaktande olika regioner och olika typer av restauranger som finns i Finland.

Är regeringens beslut att begränsa alla restaurangers öppettider lika verkligen rätt? Ska en nattklubb och en servicestations verksamhet begränsas på samma vis? Så lät en del av de kritiska frågor som oppositionen framställde under riksdagens frågetimme på torsdagen.

Ytterligare en gång blev coronaepidemin frågetimmens stora ämne, och speciellt regeringens förslag på framtida restaurangbegränsningar fick kritik från oppositionshåll.

– Turism- och restaurangförbundet Mara har upprepade gånger begärt om siffror för hur stor del av smittorna som kan spåras till restaurangerna, kaféerna och bensinstationernas restauranger. Jag frågar detsamma, hur många smittfall har spridits på dessa ställen under hösten, frågar Sannfinländarnas Veikko Vallin.

– Då vi bett om siffror för smittantalet på olika restauranger har det kommit fram att denna information helt verkar saknas hos er, säger Sannfinländarnas Kaisa Juuso.

– Vill ni alls minimera den skada som begränsningarna orsakar för restaurangerna, och kommer ni alls att ta grundlagsutskottets utlåtande i beaktande?

Juuso refererar till det utlåtande som grundlagsutskottet kom med tidigare under torsdagen. Grundlagsutskottet kritiserar regeringens förslag om att begränsa restaurangverksamheten. Enligt utskottet beaktar regeringens förslag inte tillräckligt väl de olika områdena och de olika typerna av restauranger som finns i Finland.

"Vi grundar beslut på fakta"

Eftersom statsminister Sanna Marin (SDP) för tillfället befinner sig på Europeiska rådets möte i Bryssel ersattes hon av vice statsminister, vetenskaps- och kulturministern Annika Saarikko (C).

– Regeringen delar oron med såväl restaurangägare som andra näringsidkare. Och ja, vi grundar våra beslut på fakta som finns om att exponeringskedjor och direkta smittor har kunnat spåras speciellt till restaurangutrymmen, både här i Finland och ute i världen, säger Saarikko.

– Beteendet och sättet att umgås på restaurangerna är av sådan form att coronaviruset sprids lättare än i vissa andra utrymmen.

Vice statsminister och vetenskaps- och kulturministern Annika Saarikko (C) ersatte statsminister Sanna Marin (SDP) under riksdagens frågetimme på torsdagen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Saarikko vill ändå betona att regeringen strävat till att begränsa restaurangverksamheten så regionalt som möjligt, så att inte restauranger i mindre drabbade regioner ska lida utan att coronaläget så kräver.

Bristerna ska korrigeras

Också Samlingspartiets Antti Häkkänen lyfter fram grundlagsutskottets utlåtande, och undrar hur regeringen under den strikta tidtabellen tänker göra ändring i frågan.

– I dag har grundlagsutskottet konstaterat att det i detta land har varit i kraft, och också planeras för framtiden, ett lagförslag som inte överensstämmer med grundlagen, eftersom en regional nödvändighetsuppskattning inte gjorts, säger Häkkanen.

– Tidtabellen är nu stram och vi behöver snabba lösningar.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att de restaurangbegränsningar som nu är i kraft tidigare har stiftats i enlighet med grundlagsutskottets utlåtanden.

– Nu handlar det om restaurangverksamheten under senhösten. Precis som normalt har grundlagsutskottet denna gång fått bedöma förslaget. Vi kommer nu väldigt fort att bekanta oss med utskottets anmärkningar och korrigera bristerna, säger Kiuru.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning