Åland uteslutet när beredskapslagen får grönt ljus

Ordförande för grundlagsutskottet Antti Rinne (SDP). Bild: Jussi Nukari

Riksdagens grundlagsutskott anser att statsrådets förordningar om tillämpningen av beredskapslagen kan godkännas, men först måste de ändras så att de inte gäller Åland.

Riksdagens grundlagsutskott gav på onsdagen grönt ljus för statsrådets förordningar om att börja tillämpa beredskapslagens paragrafer 86, 88 och 107 samt moment 1 i paragraf 106 – med ett undantag. Enligt grundlagsutskottet får de aktuella bestämmelserna i beredskapslagen inte tillämpas i landskapet Åland.

I de förordningar som regeringen gett till riksdagen står det att de tilläggsbefogenheter som aktiveringen av beredskapslagens bestämmelser ger regeringen och myndigheterna kan tillämpas i hela Finland. I sina betänkanden konstaterar grundlagsutskottet dock att Åland bör lämnas utanför tillämpningsområdet.

I övrigt anser grundlagsutskottet att förordningarna kan godkännas. Utskottet var enhälligt.

Paragraferna 86 och 88 i beredskapslagen gäller tryggandet av social- och hälsovården under undantagsförhållanden. Paragraf 88 ger anordnare av vård rätt att till exempel avvika från tidsfristen för icke-brådskande vård.

Paragraferna 106 och 107 gäller i sin tur myndigheternas kommunikation och ansvarsfördelning under undantagsförhållanden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning