Grundlagen stabiliserar

Om inte regeringen så arrogant skulle ha struntat i grundlagsutskottets ändringskrav skulle kanske ett lagenligt reformlagförslag nu vara på väg till behandling i plenum.

Jag har stor förståelse för att valfrihetsarkitekten för social- och hälsovårdsreformen, Mats Brommels, är besviken och grumsar över att lagförslaget om århundradets stora reformpaket inte ens nådde plenum i riksdagen (HBL 11.3).

Däremot har jag föga förståelse för hans purkna utfall mot grundlagen. Han säger att dagens vård inte uppfyller grundlagens krav, men "grundlagens krav gör det omöjligt att reformera systemet". Det är nog inte alls sant. Visst kan man göra reformer, det var bara just det aktuella reformförslaget som stötte mot grundlagens stadganden. Om inte regeringen så arrogant skulle ha struntat i grundlagsutskottets ändringskrav skulle kanske ett lagenligt reformlagförslag nu vara på väg till behandling i plenum.

Jag antar att Brommels inte gärna själv skulle bli kallad "så kallad expert", men han har inga bekymmer med att klistra det föraktfulla epitetet på andra professorer. Så där som exstatsminister Juha Sipilä blev känd för sitt "all världens docenter".

Vi kan vara tacksamma för vår grundlag, som faktiskt inte bara är till för att "betona medborgerliga rättigheter och skydd för minoriteter", utan framför allt är till för att hålla lagstiftningen och därmed hela samhället stabilt även i politiskt turbulenta tider. Ett "jytkyskydd" för att använda en folkligt politisk term.

Allsköns reformidéer bör noga prövas visavi grundlagen och så har det gjorts i detta fall. Gudskelov.

Gitta Dahlberg Heikel Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03