Grov brottslighet hotar välfärdssystem i Sverige – "Vi har låtit service komma före kontroll"

Bild: Mostphotos

Den svenska regeringens utredare varnar för att organiserad brottslighet hotar välfärdssystemen. Utredningen pekar på stora problem med falska identiteter och felaktig folkbokföring.

– Vi ser på ett tydligt sätt att den kvalificerade brottsligheten och gängkriminaliteten har gjort intåg i välfärdssektorn, säger utredaren Lars Erik Lövdén.

Utredningen har gått igenom 7 350 brottsanmälningar om brott mot bidrags- och ersättningssystem de senaste åren. Bara de anmälningarna omfattar 600 miljoner kronor, alltså över 60 miljoner euro.

Summorna som den organiserade brottsligheten kommer åt befaras dock vara mycket större än så. Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket har gjort bedömningar i spannet 10–20 miljarder kronor årligen.

Skärpta straff

Lövdén uppger att den organiserade brottslighetens hot mot välfärdssystemen är något helt annat än enskilda småfuskares.

– Den här typen av brottslighet har accentuerats, den har blivit tyngre och mer omfattande, säger han.

Av de 600 miljoner kronorna så handlar 500 miljoner om kvalificerade välfärdsbrott.

Lövdén anser att myndigheter såsom Försäkringskassan låtit service komma i första hand och kontroll i andra hand, vilket gör att det är ganska lätt att undvika att åka fast.

Utredningen lägger fram omkring 25 olika förslag. De tyngsta handlar om att ändra systemet för hur välfärdsbrott utreds. De kvalificerade brotten föreslås utredas av Ekobrottsmyndigheten.

Utredningen vill dessutom att maxstraffet för grovt bidragsbrott skärps från fyra till sex år och att bidragsbrottslagen utvidgas till att även omfatta utbetalningar till företag.

Fusk med id

Utredningen pekar på stora problem med falska identiteter och felaktig folkbokföring.

Utredningen föreslår ett nytt brott, folkbokföringsbrott, när man lämnar felaktiga uppgifter om sin folkbokföring. Ett annat förslag är att möjliggöra hembesök för att kontrollera att personer verkligen bor där de är skrivna.

Justitieminister Morgan Johansson uppger att det är prioriterat för regeringen att snabbt genomföra flera av åtgärderna, som straffskärpningar, utvidgad kriminalisering till fler områden och bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Det kan ta något år att genomföra.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medger att det finns brister i skyddet av välfärdssystemen:

– I grund och botten handlar det om medborgarnas förtroende för att de gemensamma resurserna går till rätt saker, säger hon. 

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning